Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 5: Dụng cụ và phương pháp đo dài

Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 5: Dụng cụ và phương pháp đo dài cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm; Đo dài bằng thước; Đo dài bằng thước thép; Đo dài bằng chỉ lượng cự (thị cự);...Mời các bạn cùng tham khảo!