Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 2: Khái niệm về bản đồ địa hình

Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 2: Khái niệm về bản đồ địa hình cung cấp cho người học những kiến thức như: Bản đồ và mặt cắt địa hình; Tỷ lệ bản đồ; Biểu diễn địa vật trên bản đồ địa hình; Biểu diễn địa hình lên bản đồ địa hình;...Mời các bạn cùng tham khảo!