Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 1: Trái đất và cách biểu thị bề mặt đất

Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 1: Trái đất và cách biểu thị bề mặt đất cung cấp cho người học những kiến thức như: Hình dạng, kích thước trái đất; Phép chiếu gauss và hệ tọa độ vuông góc phẳng Gauss - Kruger; Quan hệ giữa góc định hướng và góc phương vị thật;...Mời các bạn cùng tham khảo!