Bài giảng Trắc địa đại cương: Chương 1 - Nguyễn Cẩm Vân

Bài giảng Trắc địa đại cương: Chương 1 Bài mở đầu cung cấp cho người học những kiến thức như: Nhiệm vụ của Trắc địa; Vai Trò của Trắc Địa; Lịch sử phát triển của Trắc Địa. Mời các bạn cùng tham khảo!