Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 0: Giới thiệu môn học

Bài giảng Trắc địa đại cương cung cấp cho sinh viên các kiến thức căn bản về: Các dụng cụ và các phép đo đạc cơ bản; Hệ thống lưới khống chế trắc địa - Thành lập bản đồ địa hình và mặt cắt; Công tác trắc địa trong công trình. Mời các bạn cùng tham khảo!