Bài giảng môn học Trắc địa đại cương - Chương 5: Đo khoảng cách

Nội dung bài giảng trình bày các khái niệm về đo khoảng cách, định tuyến đường thẳng, đo khoảng cách trực tiếp, sai số khi đo khoảng cách bằng thước thép, đo khoảng cách gián tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.