Bài giảng Địa chính - Chuyên đề 8: Sử dụng và chỉnh lý bản đồ địa chính

Bản đồ địa chính là một phần quan trọng không thể thiếu trong công tác địa chính. Bài giảng chuyên đề 8 này sẽ cung cấp đến người học các hướng dẫn trong việc sử dụng và chỉnh lý bản đồ địa chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.