• Đề thi hệ thống thông tin quản lý

    Đề thi hệ thống thông tin quản lý

    Câu 1 :Nêukhái niệm hệ thống thông tin, vai trò của hệ thống thông tin.Các cách thức phânloại hệ thống thông tin Câu 2:Tạisao nói, việc đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin là quan trọng và cấpthiết với các doanh nghiệp muốn ứng dụng hệ thống thông tin vào hoạt động. Câu 3:Quảnlý nghiệp vụ khách sạn Đón nhận khách :khi khách có yêu cầu...

     17 p husc 01/10/2013 110 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số