• Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài 5 - ThS. Vũ Văn Định

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài 5 - ThS. Vũ Văn Định

  Bài 5 - Ngôn ngữ CSDL – SQL. Nội dung chính trong chương này trình bày với người học ngôn ngữ thao tác dữ liệu và ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, CSDL quản lý cho thuê đĩa phim, mô hình dữ liệu trong SQL, ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu và mệnh đề select. Mời bạn đọc tham khảo.

   49 p husc 24/12/2018 34 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài 6 - ThS. Vũ Văn Định

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài 6 - ThS. Vũ Văn Định

  Bài 6 - Ràng buộc toàn vẹn. Chương này trang bị cho sinh viên các kiến thức về bối cảnh ràng buộc toàn vẹn, bảng tầm ảnh hưởng, liên thuộc tính, liên quan hệ, thuộc tính tổng hợp, cài đặt ràng buộc toàn vẹn. Tham khảo bài giảng để nắm bắt một cách chi tiết nội dung môn học.

   31 p husc 24/12/2018 45 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài 7 - ThS. Vũ Văn Định

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài 7 - ThS. Vũ Văn Định

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Bài 7: Phụ thuộc dữ liệu trong mô hình quan hệ. Chương này gồm có những nội dung chính như sau: Phụ thuộc hàm (Functional Dependencies : FD), hệ tiên đề cho phụ thuộc hàm, tập phụ thuộc hàm tương đương,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p husc 24/12/2018 45 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài 8 - ThS. Vũ Văn Định

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài 8 - ThS. Vũ Văn Định

  Trên thực tế, một ứng dụng có thể đựơc phân tích. thiết kế thành nhiều lược đồ CSDL khác nhau. Để đánh giá việc thiết kế một lược đồ CSDL, người ta dựa trên các tiêu chuẩn về sự trùng lặp thông tin, chi phí kiểm tra và các ràng buộc toàn vẹn...  Vậy để tránh sự dư thừa thông tin, ta cần chuẩn hoá tất cả các lược đồ trong quá...

   31 p husc 24/12/2018 56 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài 9 - ThS. Vũ Văn Định

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài 9 - ThS. Vũ Văn Định

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Bài 9: Ngôn ngữ tân từ. Nội dung chính trong chương này gồm có: Logic toán và ứng dụng của nó vào CSDL, diễn giải và mô hình, ứng dụng logic toán trong CSDL,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p husc 24/12/2018 56 0

 • Bài giảng Cơ sở chuyển mạch - Lê Hoàng

  Bài giảng Cơ sở chuyển mạch - Lê Hoàng

  Bài giảng gồm 5 chương: Tổng đài điện thoại điện tử SPC, thiết bị kết cuối và hệ thống điều khiển, báo hiệu và đồng bộ, kỹ thuật chuyển mạch và khai thác và bảo dưỡng. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   192 p husc 30/10/2018 65 0

 • Giáo trình Cấu trúc máy tính: Phần 2

  Giáo trình Cấu trúc máy tính: Phần 2

  Nội dung phần 2 Giáo trình Cấu trúc máy tính trình bày về bộ nhớ, các phương pháp vào - ra dữ liệu, các thiết bị ngoại vi. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   53 p husc 30/10/2018 65 1

 • Giáo trình Cấu trúc máy tính: Phần 1

  Giáo trình Cấu trúc máy tính: Phần 1

  Nội dung phần 1 Giáo trình Cấu trúc máy tính trình bày kiến thức cơ bản của máy tính, bus và truyền thông tin trong máy tính qua nội dung 2 chương đầu tài liệu. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   61 p husc 30/10/2018 60 1

 • Bài giảng Tìm hiểu Trí tuệ nhân tạo

  Bài giảng Tìm hiểu Trí tuệ nhân tạo

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Trí tuệ nhân tạo. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   240 p husc 30/10/2018 42 0

 • Bài giảng Lập trình Java - ThS. Huỳnh Công Pháp

  Bài giảng Lập trình Java - ThS. Huỳnh Công Pháp

  Bài giảng Lập trình Java giới thiệu đến người học lập trình ngôn ngữ Java về sự phát triển của Java, các đặc trưng của Java, các phần tử cơ bản ngôn ngữ Java và thành phần cơ bản của 1 chương trình Java. Đồng thời, bài giảng còn trình bày cấu trúc của một chương trình Java: Applets. Mời các bạn cùng tham khảo.

   239 p husc 28/09/2018 65 1

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 3 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 3 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình hóa phạm vi bài toán, các bước xây dựng Domain Model, cách xác định lớp khái niệm, xác định cụm danh từ, xác định lớp khái niệm ứng viên,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p husc 28/09/2018 58 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 5 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 5 - Từ Thị Xuân Hiền

  Chương 5 giúp người học hiểu về "Mô hình thiết kế cách tạo sơ đồ lớp thiết kế". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Sơ đồ lớp thiết kế, xây dựng sơ đồ lớp thiết kế, xác định các lớp phần mềm, sử dụng Package tổ chức domain model, quyền sở hữu và tham chiếu, bổ sung role vào mối quan hệ,...

   34 p husc 28/09/2018 62 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số