• Giáo trình Nhập môn truyền thông giao tiếp - Nguyễn Hữu Tân

  Giáo trình Nhập môn truyền thông giao tiếp - Nguyễn Hữu Tân

  Giáo trình Nhập môn truyền thông giao tiếp được tác giả Nguyễn Hữu Tân biên soạn với 6 chương nội dung trình bày về: Chương 1 - Dẫn nhập truyền thông, chương 2 - Truyền thông và khái niệm tuyền thông, chương 3 - Nhận thức và tuyền thông; chương 4 - Truyền thông dùng lời; chương 5 - Truyền thông không dùng lời; chương 6 - Lắng nghe. Mời các bạn cùng...

   22 p husc 31/03/2020 54 1

 • Nâng cao đạo đức nghề báo ở Việt Nam hiện nay

  Nâng cao đạo đức nghề báo ở Việt Nam hiện nay

  Trên cơ sở phân tích đạo đức nghề báo với tư cách là một lĩnh vực đạo đức nghề nghiệp, các chuẩn mực và thực trạng của đạo đức nghề báo ở Việt Nam, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao đạo đức nghề báo ở nước ta. Các giải pháp đó là: tự giáo dục, tự tu dưỡng đạo đức cách mạng; tăng cường công tác giáo dục,...

   10 p husc 31/10/2019 85 2

 • Nâng cao đạo đức nhà báo theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Nâng cao đạo đức nhà báo theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Những tư tưởng của Hồ Chí Minh về đạo đức nhà báo là: đạo đức cách mạng là phẩm chất quan trọng hàng đầu của nhà báo; nhà báo phải hết lòng phục vụ nhân dân; nhà báo phải trung thực; nhà báo phải có ý thức nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao đạo đức nhà báo ở nước...

   11 p husc 31/10/2019 82 2

 • Văn hóa phản biện trên báo chí Việt Nam thời kỳ hội nhập và phát triển

  Văn hóa phản biện trên báo chí Việt Nam thời kỳ hội nhập và phát triển

  Trong xu thế toán cầu hóa đang diễn ra một cách mạnh mẽ trên toàn thế giới như hiện nay, hoạt động thông tin nói chung và báo chí truyền thông nối riêng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đồi sống xã hội. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền quan điểm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước phản ánh tâm tư...

   10 p husc 31/10/2019 86 1

 • Vài nét về lịch sử nhiếp ảnh và điện ảnh ở Thừa Thiên Huế

  Vài nét về lịch sử nhiếp ảnh và điện ảnh ở Thừa Thiên Huế

  Bài viết phân tích sự du nhập của nhiếp ảnh và sự hoạt động của nhiếp ảnh ở Huế. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn xem chi tiết nội dung bài viết.

   20 p husc 31/10/2019 70 1

 • Nhận thức của nhân viên văn phòng về một số quy luật tri giác trong quảng cáo thương hiệu trên truyền hình

  Nhận thức của nhân viên văn phòng về một số quy luật tri giác trong quảng cáo thương hiệu trên truyền hình

  Nhận thức của nhân viên văn phòng (NVVP) đối với một số quy luật tri giác trong quảng cáo thương hiệu trên truyền hình (TVC) là một nội dung khảo sát quan trọng trong quá trình tìm hiểu tâm lí khách hàng là NVVP. Đa số NVVP tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) có nhận thức trung bình trở lên về các quy luật tri giác khi xem quảng cáo thương hiệu trên truyền...

   6 p husc 31/10/2019 65 1

 • Một số đặc điểm của lời dẫn chương trình truyền hình

  Một số đặc điểm của lời dẫn chương trình truyền hình

  Lời dẫn là phương tiện để người dẫn chương trình truyền hình (NDCTTH) điều khiển, dẫn dắt chương trình truyền hình (CTTH) vận động theo đúng kế hoạch. Lời dẫn là thông điệp rút gọn của buổi diễn và có tác dụng giữ chân khán giả ở lại với chương trình. Nghiên cứu về lời dẫn là nghiên cứu một trong những phương diện nội dung quan trọng...

   10 p husc 31/10/2019 74 1

 • Tiêu chuẩn quốc tế của tạp chí khoa học và việc áp dụng tại Việt Nam

  Tiêu chuẩn quốc tế của tạp chí khoa học và việc áp dụng tại Việt Nam

  Hiện nay, các tạp chí khoa học xã hội ở Việt Nam đang từng bước đổi mới và nâng cấp theo tiêu chuẩn quốc tế, cụ thể là theo tiêu chuẩn các tạp chí được xếp hạng bởi Viện Thông tin khoa học Mỹ (ISI) và Cơ sở dữ liệu (Scopus) của Nhà xuất bản Elsevier Hà Lan.

   5 p husc 31/10/2019 65 1

 • Nâng cao chất lượng tạp chí khoa học xã hội theo tiêu chuẩn quốc tế

  Nâng cao chất lượng tạp chí khoa học xã hội theo tiêu chuẩn quốc tế

  Bài viết gồm các nội dung như các tiêu chuẩn quốc tế đối với tạp chí khoa học, hiện trạng hệ thống tạp chí khoa học xã hội (trường hợp tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam) và cơ hội và thách thức đối với việc nâng cao chất lượng tạp chí khoa học xã hội theo các tiêu chuẩn quốc tế. Mời các bạn tham khảo!

   12 p husc 31/10/2019 80 1

 • Vai trò phản biện của báo chí và dư luận xã hội

  Vai trò phản biện của báo chí và dư luận xã hội

  Bài viết này góp phần bàn luận về phản biện xã hội của báo chí và dư luận xã hội trên cơ sở cách tiếp cận mới về dư luận xã hội; từ đó ta có cái nhìn rõ hơn về mối quan hệ gắn bó giữa báo chí và dư luận xã hội trong xã hội hiện đại.

   13 p husc 31/10/2019 262 1

 • Một số vấn đề của các tạp chí khoa học Việt Nam tham gia phản biện khoa học và phản biện xã hội

  Một số vấn đề của các tạp chí khoa học Việt Nam tham gia phản biện khoa học và phản biện xã hội

  Bài viết này, bằng cách nhìn nhận tổng quan về hệ thống các tạp chí khoa học tại Việt Nam tham gia phản biện khoa học và phản biện xã hội, đồng thời khảo sát cụ thể trên một số trường hợp, sẽ chỉ ra một số thực trạng phát triển của hệ thống này, cả về ưu điểm và nhược điểm. Từ đó đề xuất một số giải pháp để giải quyết...

   10 p husc 31/10/2019 71 1

 • Nhà báo Việt Nam hiện đại

  Nhà báo Việt Nam hiện đại

  Nội dung bài viết là nêu lên quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về các phẩm chất của người làm báo và quan điểm của các chuyên gia về nhà báo hiện đại. Mời các bạn tham khảo!

   8 p husc 31/10/2019 73 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số