• Lực lượng lao động nông nghiệp nông thôn Thừa Thiên Huế hiện nay thực trạng và giải pháp

  Lực lượng lao động nông nghiệp nông thôn Thừa Thiên Huế hiện nay thực trạng và giải pháp

  Làm rõ vai trò của người lao động nông nghiệp nông thôn trong mối quan hệ với tư liệu sản xuất, cũng như quan hệ sản xuất; vai trò quyết định của người lao động trong sản xuất , quản lý sản xuất từ đó quyết định đến năng suất, chất lượng hiệu quả; lý gải thực trạng và những nhân tố tác động đến lực lượng lao động nông thôn Thừa...

   6 p husc 19/02/2016 200 1

 • Nghiên cứu lý thuyết SVM và mô hình ứng dụng cho bài toán nhận dạng chữ viết tay hạn chế

  Nghiên cứu lý thuyết SVM và mô hình ứng dụng cho bài toán nhận dạng chữ viết tay hạn chế

  Đề xuất một mô hình cho việc nhận dạng chữ Việt viết tay hạn chế dựa trên cơ sở lý thuyết SVM. Đề xuất phương pháp trích chọn đặc trưng hiệu quả cho bài toán nhận dạng chữ viết tay theo ý tưởng của phép biến đổi wavelet Haar và đã chứng minh được tính bất biến của đặc trưng đối với ảnh ký tự đầu vào. Ghi chú: Tài liệu toàn văn...

   6 p husc 18/02/2016 199 1

 • Hợp đồng vay tài sản theo pháp luật dân sự Việt Nam và thực tiễn giải quyết tại tòa án nhân dân thành phố Huế từ năm 2003 - 2005

  Hợp đồng vay tài sản theo pháp luật dân sự Việt Nam và thực tiễn giải quyết tại tòa án nhân dân thành phố Huế từ năm 2003 - 2005

  Đề tài nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản của hợp đồng vay tài sản theo luật dân sự Việt Nam bao gồm: Phân tích những điểm tiến bộ, hợp lý; phân tích những hạn chế, đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện. Ngoài ra đề tài tài còn nghiên cứu thực tiễn áp dụng hợp đồng vay tài sản tại Tòa án nhân dân thành phố Huế từ năm 2003 đến năm...

   6 p husc 14/12/2015 198 1

 • Hoạt động kinh tế của cộng đồng người Hoa ở một số đô thị miền Trung Việt Nam từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX

  Hoạt động kinh tế của cộng đồng người Hoa ở một số đô thị miền Trung Việt Nam từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX

  Quá trình hòa nhập vào cộng đồng các dân tộc Việt Nam của các tộc người - quá trình hòa nhập vào các địa phương miền Trung của một tộc người thiểu số đặc biệt là người Hoa; Làm cơ sở cho việc tìm hiểu dấu ấn kinh tế - xã hội của tộc người này ở các đô thị miền Trung Việt Nam. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email:...

   8 p husc 13/01/2016 198 10

 • Nghiên cứu các quá trình động học trong Laser khí CO2 có sử dụng chất phụ gia

  Nghiên cứu các quá trình động học trong Laser khí CO2 có sử dụng chất phụ gia

  Tìm ra các quy luật biến đổi các tham số động học trong môi trường hoạt tính nhiều thành phần của laser khí CO2 có sử dụng chất phụ gia; tối ưu hóa các tham số phóng điện của laser khí CO2 để nâng cao hiệu suất bơm điện cho laser. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   6 p husc 19/02/2016 198 1

 • Tổng hợp este n- propyl cinnamat từ benzaldehyd

  Tổng hợp este n- propyl cinnamat từ benzaldehyd

  Gồm 3 chương: 1. Tổng quan tài liệu ; 2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu ; 3. Kết quả và thảo luận: các thông số vật lý, phổ hồng ngoại, phổ tử ngoại của acid cinnamic điều chế, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp n- propyl cinnamiat, xác định một số đặc trưng của sản phẩm. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email:...

   4 p husc 27/10/2015 197 1

 • Nghiên cứu chế tạo biến tử siêu âm công suất kiểu hội tụ

  Nghiên cứu chế tạo biến tử siêu âm công suất kiểu hội tụ

  Tổng quan về siêu âm công suất. Nghiên cứu chế tạo biến từ áp điện trên cơ sở hệ vật liệu PZT (51/49) 0,4%wt MnO2 - pha tạp ZnO và chế tạo thiết bị siêu âm dạng hội tụ. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   4 p husc 07/12/2015 193 1

 • Quá trình mở đất miền Tây Nam Bộ dưới thời các chúa Nguyễn (1679-1757)

  Quá trình mở đất miền Tây Nam Bộ dưới thời các chúa Nguyễn (1679-1757)

  Gồm 3 chương: 1. Miền Tây Nam Bộ trước thời các chúa Nguyễn; 2. Công cuộc mở mang miền Tây Nam Bộ của các chúa Nguyễn; 3. Phương thức và hệ quả của công cuộc mở mang miền Tây Nam Bộ của các chúa Nguyễn. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   17 p husc 01/12/2015 191 1

 • Các hình thức liên kết trong kết cấu gỗ của nhà rường Huế

  Các hình thức liên kết trong kết cấu gỗ của nhà rường Huế

  Giới thiệu một vài hình thức mộng liên kết chính của cấu kiện gỗ trong nhà rường dưới góc độ kỹ thuật, Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   7 p husc 16/12/2015 191 1

 • Nghiên cứu xây dựng hệ đo huỳnh quang dùng phân tích một số chất màu hữu cơ bằng phương pháp quang phổ

  Nghiên cứu xây dựng hệ đo huỳnh quang dùng phân tích một số chất màu hữu cơ bằng phương pháp quang phổ

  Lắp ráp một thiết bị đo phổ huỳnh quang các chất màu đơn giản nhưng đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của một hệ đo; xây dựng quy trình phân tích một số đối tượng chất màu công nghiệp thường gặp trên thực tế; hệ đo phổ huỳnh quang có thể dùng cho giảng dạy và NCKH. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email:...

   5 p husc 19/02/2016 188 1

 • Hình tượng nghệ thuật trong thơ Nôm Đường luật

  Hình tượng nghệ thuật trong thơ Nôm Đường luật

  Sưu tầm, thống kê tư liệu về thơ Nôm Đường luật từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX. Nghiên cứu, phân tích, đối chiếu so sánh chỉ ra những hình tượng nghệ thuật chủ yếu trong tiến trình vận động như hình tượng nhân vật, hình tượng không gian và thời gian. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440...

   11 p husc 22/01/2016 184 2

 • Nghiên cứu thành phần loài của một số bộ côn trùng ở nước vùng ven vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế.

  Nghiên cứu thành phần loài của một số bộ côn trùng ở nước vùng ven vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế.

  Danh mục thành phần các loài côn trùng, cấu trúc thành phần loài côn trùng ở nước ở vườn quốc gia Bạch Mã. Một số họ côn trùng chiếm ưu thê, tính đa dạng sinh thái và dinh dưỡng. Chỉ số đa dạng và chất lượng nước. Mối quan hệ thành phần các loài côn trùng ở nước vùng Bạch mã với các thủy vực khu hệ khác. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên...

   7 p husc 21/04/2015 184 25

Hướng dẫn khai thác thư viện số