• Đánh giá tổng hợp thoái hóa đất ở tỉnh Thừa Thiên - Huế

  Đánh giá tổng hợp thoái hóa đất ở tỉnh Thừa Thiên - Huế

  Thoái hóa đất là vấn đề bức thiết, cần được quan tâm nghiên cứu. Có nhiều phương pháp để đánh giá thoái hóa đất. Áp dụng phương pháp đánh giá của GLASOD về thoái hóa đất, nhằm tiến hành đánh giá tổng hợp thoái hóa đất dựa trên ma trận tương quan giữa thoái hóa tiềm năng đất và thoái hóa đất hiện tại và thành lập bản đồ thoái hóa...

   8 p husc 31/05/2017 130 4

 • Xác định cấu trúc nhiệt độ Vịnh Bắc Bộ

  Xác định cấu trúc nhiệt độ Vịnh Bắc Bộ

  Trong bài báo này áp dụng phương pháp xây dựng mặt cong trơn biến thiên của nhiệt độ theo độ sâu thông qua sử dụng các số liệu khảo sát đo đạc thu thập để xác định cấu trúc 3 chiều nhiệt độ khu vực Vịnh Bắc Bộ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p husc 28/02/2018 130 1

 • Khớp ảnh dọc theo đường thẳng đứng trên cặp ảnh lập thể chuẩn hóa

  Khớp ảnh dọc theo đường thẳng đứng trên cặp ảnh lập thể chuẩn hóa

  Bài viết Khớp ảnh dọc theo đường thẳng đứng trên cặp ảnh lập thể chuẩn hóa trình bày cách xây dựng thuật toán khớp ảnh dọc theo đường thẳng đứng áp dụng trên cặp ảnh lập thể chuẩn hóa. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

   5 p husc 30/04/2017 130 1

 • Đánh giá hàm lượng của một số thuốc trừ sâu cơ clo trong nước và trầm tích tại cửa sông Hàn, Đà Nẵng

  Đánh giá hàm lượng của một số thuốc trừ sâu cơ clo trong nước và trầm tích tại cửa sông Hàn, Đà Nẵng

  Bài báo này trình bày kết quả đánh giá hàm lượng các thuốc trừ sâu cơ clo này trong môi trường nước, trầm tích từ năm 2013 đến năm 2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng các hợp chất nghiên cứu trong các mẫu nước được lấy vào mùa mưa và mùa khô có sự khác nhau rõ rệt. Tuy nhiên, sự tích lũy các hợp chất này trong trầm tích không có sự...

   7 p husc 31/08/2017 129 1

 • So sánh kết quả xử lý số liệu đo GPS bằng các phần mềm đã và đang sử dụng ở Việt Nam

  So sánh kết quả xử lý số liệu đo GPS bằng các phần mềm đã và đang sử dụng ở Việt Nam

  Bài viết So sánh kết quả xử lý số liệu đo GPS bằng các phần mềm đã và đang sử dụng ở Việt Nam bao gồm những nội dung về thuật toán và quy trình phân tích số liệu (thuật toán bình sai gián tiếp mạng lưới GPS trong hệ tọa độ vuông góc không gian địa tâm, xử lý số liệu các mạng lưới khảo sát).

   9 p husc 31/05/2017 128 3

 • Tư tưởng của Trần Đức Thảo về nguồn gốc của ngôn ngữ và ý thức

  Tư tưởng của Trần Đức Thảo về nguồn gốc của ngôn ngữ và ý thức

  Tư tưởng biện chứng duy vật của Trần Đức Thảo về nguồn gốc ngôn ngữ và ý thức được thể hiện khá đậm nét trong triết học của ông. Để luận giải sâu sắc, khoa học về sự xuất hiện ngôn ngữ và ý thức trong con người, Trần Đức Thảo đã so sánh sự tiến hóa của các loài động vật với sự phát triển của con người. Tham khảo bài viết...

   8 p husc 31/10/2016 128 1

 • Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng mô hình hồ thủy sinh nuôi bèo lục bình

  Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng mô hình hồ thủy sinh nuôi bèo lục bình

  Kết quả Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng mô hình hồ thủy sinh nuôi bèo lục bình cho thấy có thể sử dụng bèo lục bình cho xử lý nước thải sinh hoạt, thích hợp cho qui mô vừa và nhỏ như các khu vực ven đô, nông thôn nơi có diện tích rộng hay trong các khu đô thị với mục đích vừa xử lý nước thải sinh hoạt vừa tạo cảnh quan môi...

   7 p husc 30/04/2017 128 1

 • Kiểm chứng dữ liệu dự báo nhiệt muối tại vùng biển miền Trung và Đông Nam Bộ phục vụ dự báo ngư trường

  Kiểm chứng dữ liệu dự báo nhiệt muối tại vùng biển miền Trung và Đông Nam Bộ phục vụ dự báo ngư trường

  Dự án Movimar do công ty CLS (Collecte Localisation Satellites), CH Pháp tài trợ ngoài mục đích giám sát hoạt động nghề cá, còn cung cấp các kết quả của mô hình Mecator dự báo trường 3D các yếu tố hải dương khu vực Biển Đông, trong đó có trường nhiệt-muối, là những dữ liệu quan trọng trong tính toán dự báo các cấu trúc nhiệt biển và khối nước phục...

   6 p husc 28/02/2018 127 1

 • Vài nét về biến động của Phật giáo Nam tông Khmer ở đồng bằng Sông Cửu Long

  Vài nét về biến động của Phật giáo Nam tông Khmer ở đồng bằng Sông Cửu Long

  Bài viết Vài nét về biến động của Phật giáo Nam tông Khmer ở đồng bằng Sông Cửu Long trình bày về người Khmer ở đồng bằng Sông Cửu Long; những biến động của Phật giáo Nam tông Khmer ở đồng bằng Sông Cửu Long trong lịch sử và hiện tại,... Mời các bạn tham khảo.

   6 p husc 20/01/2017 126 1

 • Nghiên cứu cải tiến hệ thống xử lý nước thải của nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất

  Nghiên cứu cải tiến hệ thống xử lý nước thải của nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất

  Nội dung của bài viết trình bày về cơ sở phân tích mẫu nước thải, nghiên cứu thiết kế, chế độ vận hành của hệ thống xử lý nước thải của nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất, đề xuất phương án cải hoán tổng thể dựa trên nguyên tắc đảm bảo chức năng thiết kế và nâng cao hiệu quả của các đơn nguyên để xử lý nước thải đạt yêu...

   6 p husc 30/09/2017 126 1

 • Quan niệm về tiểu thuyết của các nhà văn Nam bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

  Quan niệm về tiểu thuyết của các nhà văn Nam bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

  Bài viết Quan niệm về tiểu thuyết của các nhà văn Nam bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX giới thiệu quan niệm của các nhà văn NB về chức năng giáo dục, vấn đề phản ánh hiện thực, về thể loại, thủ pháp nghệ thuật và ngôn ngữ của tiểu thuyết.

   8 p husc 23/06/2017 126 1

 • Giá trị và chuẩn mực của văn hóa đạo đức Phật giáo

  Giá trị và chuẩn mực của văn hóa đạo đức Phật giáo

  Nghiên cứu văn hóa đạo đức nói chung và văn hóa đạo đức Phật giáo nói riêng có ý nghĩa thực tiễn quan trọng bởi các công trình nghiên cứu về văn hóa đạo đức Phật giáo dưới góc độ tôn giáo, đặc biệt vấn đề thực hành tôn giáo vẫn còn ít. Bài viết phân tích một số giá trị và chuẩn mực của đạo đức Phật giáo qua các giáo lý và các...

   8 p husc 31/10/2016 126 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số