• Ảnh hưởng của các thông số vận hành hệ thống MBR lên hiệu quả xử lý chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

  Ảnh hưởng của các thông số vận hành hệ thống MBR lên hiệu quả xử lý chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

  Bài báo trình bày kết quả ảnh hưởng của các thông số HRT, MLSS, DO lên hiệu quả xử lý các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của hệ thống MBR. Bể phản ứng được thiết kế với dung tích hữu ích 36 lít (kích thước L.W.H = 24*20*75cm) và module màng nhúng chìm có kích thước lỗ lọc 0,4µm. Mô hình thí nghiệm được vận hành trong thời gian 4 tháng...

   9 p husc 28/02/2018 136 1

 • Phân tách thành phần bức xạ vũ trụ cho Detector nhấp nháy kích thước lớn sử dụng thiết bị số hóa DRS 4 (2GSPS)

  Phân tách thành phần bức xạ vũ trụ cho Detector nhấp nháy kích thước lớn sử dụng thiết bị số hóa DRS 4 (2GSPS)

  Trong bài báo này, chúng tôi thực hiện phân tách thành phần bức xạ vũ trụ trong thí nghiệm trùng phùng hai detector nhấp nháy plastic kích thước lớn (40cm x 80cm x 3cm dày). Kĩ thuật phân tách thành phần bức xạ vũ trụ từ phông nền dựa vào phân tích dạng xung tín hiệu được ghi nhận (đã được số hóa) từ hai detector.

   10 p husc 31/03/2018 135 1

 • Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp von – ampe hòa tan với điện cực paste nanocacbon biến tính bằng oxit bitmut để xác định hàm lượng vết kim loại

  Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp von – ampe hòa tan với điện cực paste nanocacbon biến tính bằng oxit bitmut để xác định hàm lượng vết kim loại

  Nội dung chính của bài viết này gồm có: Nghiên cứu ảnh hưởng của kích cỡ bề mặt điện cực, nghiên cứu ảnh hưởng của nền điện ly, ảnh hưởng của kỹ thuật ghi đo tín hiệu Von-Ampe hòa tan, ảnh hưởng của các chất đi kèm, khảo sát độ bền của điện cực, phân tích mẫu thật.

   6 p husc 28/02/2018 135 1

 • Đặc điểm địa tầng phân tập trầm tích Miocen bể Nam Côn Sơn

  Đặc điểm địa tầng phân tập trầm tích Miocen bể Nam Côn Sơn

  Bài báo đề cập đến đặc điểm địa tầng phân tập của bể Nam Côn Sơn trên quan điểm phân tích các tổ hợp cộng sinh tướng trong mối quan hệ với sự thay đổi mực nước biển và chuyển động kiến tạo. Theo cách tiếp cận đó, trầm tích Miocen bể Nam Côn sơn có thể chia ra 3 phức tập: S3, S4, và S5, tương ứng với 3 giai đoạn Miocen sớm (N1 1 ), Miocen...

   9 p husc 31/12/2017 135 1

 • Đặc điểm địa hóa môi trường nước dưới đất khu vực ven biển tỉnh Thanh Hóa

  Đặc điểm địa hóa môi trường nước dưới đất khu vực ven biển tỉnh Thanh Hóa

  Kết quả nghiên cứu Đặc điểm địa hóa môi trường nước dưới đất khu vực ven biển tỉnh Thanh Hóa cho thấy các nguồn nước dưới đất trong vùng đã bước đầu bị ô nhiễm cục bộ các chất hữu cơ (Nitrat, nitrit) và các kim loại nặng ( Mn, Pb, Cd, Hg).

   9 p husc 30/04/2017 134 1

 • Về những yếu tố văn hóa bản địa trong Islam giáo ở Đông Nam Á hải đảo

  Về những yếu tố văn hóa bản địa trong Islam giáo ở Đông Nam Á hải đảo

  Nội dung của bài viết "Về những yếu tố văn hóa bản địa trong Islam giáo ở Đông Nam Á hải đảo" trình bày về tính bản địa trong kiến trúc nhà thờ Hồi giáo, nhân tố tôn giáo nguyên thủy và tập tục tôn giáo có nhiều sắc thái bản địa.

   6 p husc 31/01/2018 133 1

 • Rồng trong văn hóa Đông - Tây

  Rồng trong văn hóa Đông - Tây

  Văn hóa so sánh là một phương pháp nghiên cứu cơ bản, đặc biệt trong những trường hợp cần chỉ ra nét tương đồng và dị biệt của đối tượng cùng xuất hiện trong hai hay nhiều nền văn hóa khác nhau. Áp dụng phương pháp này để phân tích hình tượng rồng trong hai nền văn hóa Đông – Tây, bên cạnh việc chỉ ra những nét đặc trưng về tạo hình,...

   11 p husc 31/03/2018 133 1

 • Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam qua ngôn ngữ

  Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam qua ngôn ngữ

  Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam qua ngôn ngữ trình bày về các nội dung như: Đặt vấn đề; khuynh hướng dân tộc - ngôn ngữ học (ethnolinguistics); khuynh hướng ngôn ngữ học tiếp xúc (contact linguistics); khuynh hướng nhân học ngôn ngữ (linguistic anthropology) hay ngôn ngữ học nhân học (anthropological linguistics); khuynh hướng ngôn ngữ học văn hóa (cultural linguistics) hay...

   12 p husc 23/06/2017 132 2

 • Vai trò của tín ngưỡng dân gian trong đời sống của ngư dân đảo Phú Quốc

  Vai trò của tín ngưỡng dân gian trong đời sống của ngư dân đảo Phú Quốc

  Bài viết này, nhằm giới thiệu những dạng thức tín ngưỡng liên quan đến hoạt động trên biển của ngư dân Phú Quốc đồng thời cũng nêu lên vai trò của tín ngưỡng dân gian trong đời sống của ngư dân đảo Phú Quốc.

   8 p husc 31/01/2018 132 1

 • So sánh số lượng tiến sĩ vùng Ngũ Quảng trên bia Văn Miếu Huế để tìm hiểu đâu là đất học

  So sánh số lượng tiến sĩ vùng Ngũ Quảng trên bia Văn Miếu Huế để tìm hiểu đâu là đất học

  Để tìm hiểu truyền thống hiếu học của tỉnh Thừa Thiên Huế trong lịch sử, tác giả đã tiến hành so sánh về số lượng tiến sĩ của 5 tỉnh vùng “Ngũ Quảng” được khắc trên bia đá ở Văn Miếu Huế. Kết quả cho thấy Thừa Thiên Huế đứng đầu về số lượng Tiến sĩ, nhưng nếu xét theo tỷ lệ Tiến sĩ trên số dân thì Thừa Thiên Huế xếp vị...

   7 p husc 23/06/2017 132 1

 • Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ chất lượng môi trường

  Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ chất lượng môi trường

  Bài viết Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ chất lượng môi trường đề cập đến khả năng ứng dụng của công nghệ GIS (geographic information system) trong xây dựng cơ sở dữ liệu và thành lập bản đồ chất lượng môi trường khu vực hạ lưu sông Cầu, phục vụ hỗ trợ công tác quản lý môi trường.

   7 p husc 30/04/2017 131 2

 • Đặc điểm tướng trầm tích Pleistocen muộn - Holocen đới bờ châu thổ sông Mê Công

  Đặc điểm tướng trầm tích Pleistocen muộn - Holocen đới bờ châu thổ sông Mê Công

  Châu thổ sông Mê Công là một trong các châu thổ lớn trên thế giới và có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Dựa trên cơ sở phân tích mẫu tại 8 lõi khoan, 530 mẫu trầm tích tầng mặt, phân tích 44 mặt cắt địa chấn nông phân giải cao từ đề tài KC09.13/11-15 và các nguồn tài liệu tổng hợp, đặc điểm tướng...

   12 p husc 30/11/2017 131 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số