• 1997NGUYENTHIHOA1

  1997NGUYENTHIHOA1

   4 p husc 08/04/2015 26 0

 • Tìm hiểu giao thức Two-Tree Multicast trên mạng MANET

  Tìm hiểu giao thức Two-Tree Multicast trên mạng MANET

  Nghiên cứu tổng quan về mạng không dây và mạng MANET. Nghiên cứu các giao thức Multicast trên mạng MANET. Nghiên cứu nguyên lý hoạt động, mô hình năng lượng và tính hiệu quả năng lượng của các giao thức Multicast trên mạng MANET. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   6 p husc 27/03/2015 25 1

 • Yêu cầu và nhiệm vụ của công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng

  Yêu cầu và nhiệm vụ của công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng

  Yêu cầu và nhiệm vụ của công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng

   80 p husc 06/02/2012 25 2

 • ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ 2008 - 2009

  ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ 2008 - 2009

  ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2008 – 2009 trường PTTH AMS

   17 p husc 09/02/2012 24 1

 • Cân bằng phản ứng hóa học

  Cân bằng phản ứng hóa học

  Cân bằng hóa học là sự cân bằng về số lượng nguyên tố của các chất trong hai vế của một phản ứng hóa học. II. Các Phương Pháp Cân Bằng 1. Phương pháp nguyên tử nguyên tố: Đây là một phương pháp khá đơn giản. Khi cân bằng ta cố ý viết các đơn chất khí (H2, O2, C12, N2...) dưới dạng nguyên tử riêng biệt rồi lập luận qua một số bước. Ví...

   7 p husc 08/02/2012 22 1

 • Đánh giá tải lượng thải Nitơ từ các nguồn nước thải trên địa bàn thành phố Huế

   Đánh giá tải lượng thải Nitơ từ các nguồn nước thải trên địa bàn thành phố Huế

  Đánh giá tải lượng thải Nitơ từ các nguồn nước thải trên địa bàn thành phố Huế. Xác định được hệ số phát thải và tải lượng thải nitơ trong một số nguồn thải và phân tích chúng. Đề xuất giải pháp phòng ngừa, khắc phục hạn chế rủi ro Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email:...

   7 p husc 08/10/2015 22 1

 • bia

  bia

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ BUI ĐĂNG TRUNG ̀ NGHIÊN CƯU MÔT SÔ PHƯƠNG  ́ ̣ ́ PHAP XA THỰC VĂN BAN ĐIÊN TỬ  ́ ́ ̉ ̣ DỰA TRÊN LY THUYÊT MÂT MÃ...

   3 p husc 12/01/2015 18 0

 • Nguồn gốc sự sống

  Nguồn gốc sự sống

  Tiến hóa hóa học: Là giai đoạn hình thành nên các hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ" br" Tiến hóa tiền sinh học: Giai đoạn hình thành nên các tế bào sơ khai và sau đó hình thành nên những tế bào sống đầu tiên

   31 p husc 09/02/2012 18 1

 • Sự thể hiện nhân vật nữ trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư từ gốc nhìn phân tích diễn ngôn

  Sự thể hiện nhân vật nữ trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư từ gốc nhìn phân tích diễn ngôn

  Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Phụ lục, Nội dung luận văn được triển khai thành 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề lí luận chung; CHƯƠNG 2: Biểu thức quy chiếu của nhân vật nữ trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư; chương 3: Ngôn ngữ giao tiếp của nhân vật nữ trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư. Ghi chú: Tài liệu toàn văn...

   19 p husc 11/06/2020 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số