• Trở ngại tâm lý của học sinh trung học cơ sở trong hành vi tham gia học giáo dục giới tính - Nguyễn Phương Lan

  Trở ngại tâm lý của học sinh trung học cơ sở trong hành vi tham gia học giáo dục giới tính - Nguyễn Phương Lan

  Mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Trở ngại tâm lý của học sinh trung học cơ sở trong hành vi tham gia học giáo dục giới tính" dưới đây để nắm bắt được những trở ngại tâm lý như: Tâm lý e ngạo thể hiện tính chủ động trong tìm hiểu, lĩnh hội kiến thức giáo dục giới tính, tâm lý ngại bộc lộ, chia sẻ, những kiến thức về bản thân về...

   17 p husc 26/02/2016 137 11

 • Cấu trúc electron và khả năng ức chế ăn mòn kim loại của một số dẫn xuất axetophenon benzoyl hiđrazon

  Cấu trúc electron và khả năng ức chế ăn mòn kim loại của một số dẫn xuất axetophenon benzoyl hiđrazon

  Nghiên cứu về ăn mòn và chống ăn mòn kim loại luôn là một trong các vấn đề thời sự của công nghệ hoá học. Để góp phần khắc phục hậu quả của sự ăn mòn kim loại chúng tôi tiến hành nghiên cứu cấu trúc electron của một số dẫn xuất axetophenon benzoyl hiđrazon liên quan đến khả năng ức chế ăn mòn kim loại của chúng.

   7 p husc 31/08/2017 174 8

 • Hội nhập toàn cầu hóa qua công nghiệp văn hóa – bài học từ Hàn Quốc

  Hội nhập toàn cầu hóa qua công nghiệp văn hóa – bài học từ Hàn Quốc

  Bài viết tập trung vào phân tích các chiến lược hội nhập quan hệ toàn cầu hóa đến chiến lược sử dụng sản phẩm Hallyu ở các quốc gia mà Hàn Quốc thành công, qua đó rút ra một số kinh nghiệm cho Việt Nam trong lộ trình xây dựng chiến lược hội nhập toàn cầu hóa qua công nghiệp văn hóa.

   10 p husc 30/11/2019 190 5

 • Hiệu ứng Âm - Điện lượng tử phi tuyến trong dây lượng tử hình chữ nhật với hố thế cao vô hạn

  Hiệu ứng Âm - Điện lượng tử phi tuyến trong dây lượng tử hình chữ nhật với hố thế cao vô hạn

  Hiệu ứng âm-điện lượng tử phi tuyến trong dây lượng tử hình chữ nhật với hố thế cao vô hạn được nghiên cứu lý thuyết trên cơ sở xây dựng phương trình động lượng tử cho hàm phân bố điện tử tương tác với sóng âm trong (phonon trong) và sóng âm ngoài (phonon ngoài). Đã thu được biểu thức giải tích cho dòng âm-điện phi tuyến trong dây lượng...

   9 p husc 29/09/2020 60 5

 • Nâng cao đạo đức nghề báo ở Việt Nam hiện nay

  Nâng cao đạo đức nghề báo ở Việt Nam hiện nay

  Trên cơ sở phân tích đạo đức nghề báo với tư cách là một lĩnh vực đạo đức nghề nghiệp, các chuẩn mực và thực trạng của đạo đức nghề báo ở Việt Nam, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao đạo đức nghề báo ở nước ta. Các giải pháp đó là: tự giáo dục, tự tu dưỡng đạo đức cách mạng; tăng cường công tác giáo dục,...

   10 p husc 31/10/2019 181 5

 • Xác định dị thường mực nước biển trên Biển Đông bằng số liệu đo cao vệ tinh

  Xác định dị thường mực nước biển trên Biển Đông bằng số liệu đo cao vệ tinh

  Kết quả nghiên cứu Xác định dị thường mực nước biển trên Biển Đông bằng số liệu đo cao vệ tinh cho thấy ở chu kỳ này, trên Biển Đông, dị thường mực nước biển biến đổi từ - 1,581 m đến 0,649 m, giá trị trung bình là 0,108 m.

   6 p husc 30/04/2017 134 4

 • Một số giải pháp phân vùng ảnh viễn thám kích thước lớn dựa trên logic mờ

  Một số giải pháp phân vùng ảnh viễn thám kích thước lớn dựa trên logic mờ

  Phân vùng ảnh viễn thám là vấn đề được các nhà nghiên cứu viễn thám quan tâm. ảnh viễn thám có thể có nhiều kênh, độ phân giải rất cao. Có nhiều kĩ thuật phân vùng khác nhau như K-Means, C-Means, Watersed, ... Trong đó, Fuzzy C-Means (FCM) được đánh giá rất cao về khả năng phân vùng bằng việc sử dụng logic mờ. Tuy nhiên, phương pháp này gặp vấn đề...

   6 p husc 29/09/2020 50 4

 • Tái định vị xứ Đàng Trong trong không gian Đông Á và Đông Nam Á, thế kỷ XVI-XVIII

  Tái định vị xứ Đàng Trong trong không gian Đông Á và Đông Nam Á, thế kỷ XVI-XVIII

  Bài viết này sẽ tái định hướng không gian của xứ Đàng Trong như một khu vực kết nối giữa Đông và Đông Nam Á thông qua khảo sát sự mở rộng lãnh thổ, kết nối các mạng lưới giao thương, và xác lập cấu trúc quyền lực vùng. Nghiên cứu này sẽ lập luận rằng Đàng Trong đã phát triển một khuynh hướng tiếp cận không gian độc đáo dựa trên các...

   31 p husc 30/09/2019 132 4

 • Đánh giá tổng hợp thoái hóa đất ở tỉnh Thừa Thiên - Huế

  Đánh giá tổng hợp thoái hóa đất ở tỉnh Thừa Thiên - Huế

  Thoái hóa đất là vấn đề bức thiết, cần được quan tâm nghiên cứu. Có nhiều phương pháp để đánh giá thoái hóa đất. Áp dụng phương pháp đánh giá của GLASOD về thoái hóa đất, nhằm tiến hành đánh giá tổng hợp thoái hóa đất dựa trên ma trận tương quan giữa thoái hóa tiềm năng đất và thoái hóa đất hiện tại và thành lập bản đồ thoái hóa...

   8 p husc 31/05/2017 187 4

 • Một số vấn đề về truyền thông đại chúng, văn hóa đại chúng và văn hóa truyền thông trong kỷ nguyên kỹ thuật số

  Một số vấn đề về truyền thông đại chúng, văn hóa đại chúng và văn hóa truyền thông trong kỷ nguyên kỹ thuật số

  Bài viết này hệ thống lại quan điểm của các trường phái nghiên cứu truyền thông nổi bật trong thể kỷ XX để tìm hiểu về mối quan hệ nội tại và tác động qua lại giữa truyền thông đại chúng, văn hoá đại chúng và văn hoá truyền thông. Đồng thời, tìm hiểu lịch sử nghiên cứu về hiệu quả và tác động của truyền thông đại chúng đối với...

   15 p husc 26/05/2016 176 3

 • Sử dụng kỹ thuật thống kê đa biến đánh giá chất lượng nước sông Như Ý tỉnh Thừa Thiên Huế

  Sử dụng kỹ thuật thống kê đa biến đánh giá chất lượng nước sông Như Ý tỉnh Thừa Thiên Huế

  Mục đích của nghiên cứu nhằm đánh giá chất lượng nước bởi các chất đinh dưỡng và hữu cơ cũng như xác định áp lực môi trường, xem xét tác động tải lượng chất ô nhiễm lên sông Như Ý, tỉnh Thừa Thiên Huế. Với năm trạm lấy mẫu, nghiên cứu đã tiến hành quan trắc các thông số chất lượng nước như nhiệt độ, hàm lượng oxi hòa tan (DO),...

   11 p husc 22/12/2016 201 3

 • Nghiên cứu xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường nước ở đầm Phá Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế

  Nghiên cứu xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường nước ở đầm Phá Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế

  Trong thời gian gần đây các áp lực từ quá trình sản xuất, khai thác tài nguyên và nước thải từ các khu đô thị, dân cư quanh cũng như các hoạt động phát triển kinh tế trên đầm phá đã và đang dẫn đến những hệ quả xấu, làm biến đổi chất lượng nước, suy thoái tài nguyên thủy sinh vật và giảm đáng kể tính đa dạng sinh học của hệ đầm phá....

   12 p husc 26/03/2019 175 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số