• Khảo luận tầm nguyên từ song thanh, điệp vận, điệp âm trong Ngục trung nhật kí

  Khảo luận tầm nguyên từ song thanh, điệp vận, điệp âm trong Ngục trung nhật kí

  Bài viết khảo luận về hệ thống từ song thanh, điệp vận, điệp âm trong Ngục trung nhật kí, từ đó, nhận định về sự vay mượn và sáng tạo về ngôn từ của Hồ Chí Minh. Đồng thời, bài viết tìm hiểu về sự tương tác, phát triển của hệ thống ngôn từ này trong tiếng Việt hiện đại.

   13 p husc 26/04/2021 44 0

 • “Lẽ thường” trong tục ngữ về ân nghĩa - bội bạc

  “Lẽ thường” trong tục ngữ về ân nghĩa - bội bạc

  Tục ngữ Việt Nam là kho tàng lí lẽ chung của lập luận. Bài viết tập trung làm rõ lẽ thường là những câu tục ngữ về ân nghĩa - bội bạc. Trong tục ngữ về ân nghĩa - bội bạc, lẽ thường được dùng phổ biến theo hai cách khác nhau: Hoặc là xuất hiện công khai, hoặc là được ẩn đi trong lập luận. Mỗi cách dùng như vậy có thể mang đến cho lập...

   6 p husc 26/04/2021 40 0

 • Đối sánh thành ngữ tiếng Việt và tiếng Anh biểu thị cảm xúc vui từ lý thuyết hoán dụ ý niệm của ngữ nghĩa học tri nhận

  Đối sánh thành ngữ tiếng Việt và tiếng Anh biểu thị cảm xúc vui từ lý thuyết hoán dụ ý niệm của ngữ nghĩa học tri nhận

  Bài viết phân tích và đối sánh 77 thành ngữ tiếng Việt và 91 thành ngữ tiếng Anh biểu thị cảm xúc vui, dựa trên nguyên lý hoán dụ phổ quát: Hiệu ứng sinh lý của cảm xúc đại diện cho cảm xúc với ba miền nguồn cụ thể là phản ứng sinh lý, phản ứng hành vi, phản ứng biểu lộ nét mặt.

   9 p husc 26/04/2021 46 0

 • Bi kịch nhân vật trong tiểu thuyết Sóng ở đáy sông của Lê Lựu

  Bi kịch nhân vật trong tiểu thuyết Sóng ở đáy sông của Lê Lựu

  Bài viết tìm hiểu bi kịch nhân vật trong tiểu thuyết Sóng ở đáy sông của Lê Lựu, chúng ta sẽ có cách nhìn về bi kịch nhân vật trong văn học, về phong cách viết văn và quan niệm của nhà văn về cuộc sống.

   16 p husc 26/04/2021 37 0

 • Từ và thuật ngữ chưa đúng

  Từ và thuật ngữ chưa đúng

  Trong bài viết này, tác giả nêu lên và phân tích một số từ, thuật ngữ được dùng phổ biến trên truyền thông mà nghĩa đích thực của chúng lại không phải là nghĩa mà tác giả muốn diễn đạt hoặc không khớp với định nghĩa của giới chuyên môn. Thực tế này dẫn đến cùng một diễn đạt có thể hiểu theo những cách khác nhau. Từ đó, có độ sai...

   12 p husc 26/04/2021 37 1

 • Sự đa dạng trong giọng điệu trần thuật của truyện ngắn Nguyễn Minh Châu

  Sự đa dạng trong giọng điệu trần thuật của truyện ngắn Nguyễn Minh Châu

  Bài viết là một hướng nghiên cứu của tác giả trong việc tìm hiểu các sắc thái đa dạng trong giọng điệu trần thuật của truyện ngắn Nguyễn Minh Châu. Đây cũng là một trong những yếu tố chính góp phần làm nên phong cách trần thuật rất ấn tượng của nhà văn.

   11 p husc 26/04/2021 33 0

 • Hai hiện tượng văn xuôi nổi bật của văn học Trung Quốc cuối thế kỉ XX

  Hai hiện tượng văn xuôi nổi bật của văn học Trung Quốc cuối thế kỉ XX

  Sự xuất hiện của một số hiện tượng văn xuôi Trung Quốc cuối thế kỉ XX như là đòn chót trong cuộc phá hủy trật tự văn học thiết lập từ nhiều thập niên kể từ sau ngày thành lập nước Trung Quốc mới (1949). Bài viết tập trung tìm hiểu hai hiện tượng văn xuôi nổi bật cuối thế kỉ XX, đó là “tiểu thuyết Tiên phong” và “văn học Du côn”...

   7 p husc 26/04/2021 32 0

 • Điểm nhìn trần thuật trong sử thi Ramayana của Ấn Độ

  Điểm nhìn trần thuật trong sử thi Ramayana của Ấn Độ

  Điểm nhìn là một vấn đề then chốt của kết cấu. Tác giả không thể miêu tả, trần thuật các sự kiện về đời sống nếu không lựa chọn một điểm nhìn đối với sự vật, hiện tượng. Điểm nhìn nghệ thuật giúp cho người đọc, người nghe có được một cái nhìn sâu hơn về cấu tạo nghệ thuật của tác phẩm để hiểu sâu sắc hơn những giá...

   9 p husc 26/04/2021 37 0

 • Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ của Svetlana Alexievich – những góc khuất về chiến tranh qua tiếng nói kháng cự của người phụ nữ

  Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ của Svetlana Alexievich – những góc khuất về chiến tranh qua tiếng nói kháng cự của người phụ nữ

  Với bài viết “Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ của Svetlana Alexievich - Những góc khuất về chiến tranh qua tiếng nói kháng cự của người phụ nữ”, chúng tôi muốn đề cập đến hai nội dung chính: Thứ nhất là sự trấn áp của tư tưởng nam quyền trong cái nhìn về chiến tranh và thứ hai là tiếng nói kháng cự lại tư tưởng nam quyền của...

   7 p husc 26/04/2021 33 0

 • Yếu tố mờ nghĩa, mất nghĩa trong các từ phức tiếng Việt

  Yếu tố mờ nghĩa, mất nghĩa trong các từ phức tiếng Việt

  Bài viết chỉ ra nghĩa của các yếu tố được cho là mờ, mất nghĩa làm cơ sở phân loại từ Việt Nam theo cấu tạo. Việc lấy tiêu chí ngữ nghĩa để phân loại từ phức tiếng Việt hiện đại là hợp lí, khoa học nhưng cũng khá phức tạp.

   9 p husc 26/04/2021 36 0

 • Hệ thống đề tài, chủ đề trong bộ phận văn chương chống thực dân của Nguyễn Đình Chiểu

  Hệ thống đề tài, chủ đề trong bộ phận văn chương chống thực dân của Nguyễn Đình Chiểu

  Bài viết sử dụng phương pháp loại hình để khảo sát hệ thống đề tài, chủ đề trong bộ phận văn chương chống chủ nghĩa thực dân của Nguyễn Đình Chiểu. Thơ văn chống chủ nghĩa thực dân của Nguyễn Đình Chiểu vừa thể hiện các đặc điểm của văn chương nhà Nho chống chủ nghĩa thực dân nói chung, vừa mang những đặc điểm riêng in đậm dấu...

   9 p husc 26/04/2021 30 0

 • Kiểu tính cách văn hóa Tây Nam Bộ qua “Hương rừng Cà Mau” của Sơn Nam

  Kiểu tính cách văn hóa Tây Nam Bộ qua “Hương rừng Cà Mau” của Sơn Nam

  Bài viết tìm hiểu những đặc trưng về tính cách văn hóa thể hiện qua tác phẩm văn học điển hình. Dựa trên hệ thống tính cách người Việt vùng Tây Nam Bộ do Trần Ngọc Thêm xác định bằng lí thuyết loại hình văn hóa, bài viết xem xét biểu hiện của kiểu tính cách văn hóa này qua tác phẩm “Hương rừng Cà Mau” của Sơn Nam.

   12 p husc 26/04/2021 34 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số