• Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 1 - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 1 - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 1: Giới thiệu" cung cấp cho người đọc những thông tin cơ bản về môn học, những đặc điểm của số (digital features), qui trình thiết kế Số (digital design processing), các loại chip Số, những thuật ngữ của Số. Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p husc 30/07/2020 12 1

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 2 - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 2 - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 2: Các dạng biểu diễn số" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu các hệ thống số, chuyển đổi giữa các hệ thống số, biểu diễn số nhị phân, biểu diễn số có dấu, biểu diễn các loại số khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   59 p husc 30/07/2020 15 1

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 3 - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 3 - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 3: Đại số Boolean và các công logic" cung cấp cho người học các kiến thức: Cổng logic cơ bản AND, OR, NOT; cổng logic NAND và NOR; đại số Boolean. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p husc 30/07/2020 14 1

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 4 - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 4 - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 4: Bìa Karnaugh" trình bày tổng quan về bìa Karnaugh, mạch logic số, thiết kế một mạch số, bìa Karnaugh (bản đồ Karnaugh), cổng XOR/XNOR. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p husc 30/07/2020 13 1

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5.1 - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5.1 - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Phần 1 bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 5: Mạch tổ hợp" cung cấp cho người học các kiến thữ về "Mạch tính toán số học" bao gồm: Một số mạch logic tổ hợp thông dụng, thiết kế các mạch logic tổ hợp phức tạp sử dụng các mạch logic tổ hợp thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p husc 30/07/2020 15 1

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5.2 - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5.2 - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Phần 2 bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 5: Mạch tổ hợp" cung cấp cho người học các kiến thữ về "Các loại mạch khác" bao gồm: Mạch cộng, mạch cộng nhìn trước số nhớ, mạch cộng/ mạch trừ; đơn vị tính toán luận lý,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   70 p husc 30/07/2020 18 1

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6.1 - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6.1 - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Trong chương này người học sẽ học về: Các thành phần có tính chất nhớ (Chốt, Flip-flop, thanh ghi,…), kết hợp các thành phần tổ hợp và thành phần tính chất nhớ để tạo nên các mạch tuần tự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   33 p husc 30/07/2020 12 1

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6.2 - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6.2 - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Phần 2 bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 6: Mạch tuần tự" sẽ cung cấp cho người học các kiến thức: Bộ đếm bất đồng bộ (Asynchronous counters), bộ đếm đồng bộ (Synchronous counters), thanh ghi (Register). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   69 p husc 30/07/2020 16 1

 • Bài giảng Lập trình C: Giới thiệu học phần - Võ Đức Hoàng

  Bài giảng Lập trình C: Giới thiệu học phần - Võ Đức Hoàng

  Bài giảng Lập trình C: Giới thiệu học phần do Võ Đức Hoàng biên soạn cung cấp cho người đọc những thông tin cơ bản về môn học, nội dung chính từng chương trong quá trình học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p husc 30/07/2020 15 1

 • Bài giảng Lập trình C: Bài 1 - Võ Đức Hoàng

  Bài giảng Lập trình C: Bài 1 - Võ Đức Hoàng

  Mục tiêu của bài giảng nhằm giúp người học hiểu được quá trình tổng quát để viết một chương trình trên máy tính, nắm được khái niệm cơ bản về tổ chức dữ liệu và giải thuật, biết được các phương pháp để mô tả giải thuật, đọc hiểu các giải thuật cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p husc 30/07/2020 17 1

 • Bài giảng Lập trình C: Bài 2 - Võ Đức Hoàng

  Bài giảng Lập trình C: Bài 2 - Võ Đức Hoàng

  Mục tiêu của bài giảng là giới thiệu ngôn ngữ lập trình, sử dụng công cụ hỗ trợ lập trình, cấu trúc và cách thực thi chương trình, các khái niệm, ký hiệu, quy tắc trong, kiểu dữ liệu cơ sở, các toán tử, các hàm thư viện C cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   75 p husc 30/07/2020 15 1

 • Bài giảng Lập trình C: Bài 3 - Võ Đức Hoàng

  Bài giảng Lập trình C: Bài 3 - Võ Đức Hoàng

  Bài giảng "Cấu trúc điều khiển trong C" cung cấp cho người học các kiến thức giúp người học có thể trình bày các cấu trúc lệnh, sinh viên hiểu và cài đặt được các cấu trúc điều khiển trong viết chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p husc 30/07/2020 15 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số