• Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 8: Điện môi

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 8: Điện môi

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 8: Điện môi cung cấp cho người học các kiến thức về: sự phân cực của chất điện môi, vectơ phân cực, vectơ điện cảm, điều kiện biên,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   33 p husc 29/09/2021 10 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 9: Trường tĩnh từ

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 9: Trường tĩnh từ

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 9: Trường tĩnh từ cung cấp cho người học các kiến thức về: dòng điện, cường độ dòng diện, vectơ mật độ dòng điện, suất điện động của nguồn điện, định luật Ohm dạng vi phân, phần tử dòng điện, định luật Ampere,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   76 p husc 29/09/2021 11 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 10: Hiện tượng cảm ứng điện từ

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 10: Hiện tượng cảm ứng điện từ

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 10: Hiện tượng cảm ứng điện từ cung cấp cho người học các kiến thức về: cảm ứng điện từ, định luật Faraday, hiện tượng tự cảm, năng lượng từ trường, từ thông,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   54 p husc 29/09/2021 12 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 4 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 4 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 4 - TS. Phạm Thị Hải Miền có nội dung trình bày về: các tiên đề của thuyết tương đối hẹp, phép biến đổi Lorentz, các hệ quả của phép biến đổi Lorentz, động lực học tương đối. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   16 p husc 29/09/2021 11 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 6 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 6 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 6 - TS. Phạm Thị Hải Miền có nội dung trình bày về: lưỡng tính sóng - hạt của vật chất, hệ thức bất định Heisenberg, phương trình cơ bản của cơ học lượng tử... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   17 p husc 29/09/2021 14 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 3 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 3 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 3 - TS. Phạm Thị Hải Miền có nội dung gồm 2 phần: phần 1 trình bày về giao thoa ánh sáng, hiện tượng giao thoa ánh sáng, giao thoa với 2 khe Young, giao thoa cho bởi bản mỏng; phần 2 trình này về nhiễu xạ ánh sáng, nhiễu xạ sóng cầu, nhiễu xạ sóng phẳng... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   52 p husc 29/09/2021 8 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 2 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 2 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 2 - TS. Phạm Thị Hải Miền có nội dung gồm 2 phần: phần A trình bày về dao động cơ, dao động điều hòa, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức; phần B trình bày về sóng cơ, sóng âm, sóng dừng... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   34 p husc 29/09/2021 10 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 1 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 1 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 1 - TS. Phạm Thị Hải Miền trình bày nội dung về cảm ứng điện từ, luận điểm Maxwell thứ nhất - điện trường xoáy, luận điểm Maxwell thứ hai - dòng điện dịch, trường điện từ và hệ phương trình Maxwell. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   29 p husc 29/09/2021 7 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 7 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 7 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 7 - TS. Phạm Thị Hải Miền có nội dung trình bày về: nguyên tử hydro, nguyên tử kim loại kiềm, chuyển động của electron trong nguyên tử, phương trình Schrödinger nguyên tử Hydro,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   21 p husc 29/09/2021 9 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 5 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 5 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 5 - TS. Phạm Thị Hải Miền có nội dung trình bày về: bức xạ nhiệt, các định luật phát xạ của vật đen tuyệt đối, thuyết lượng tử năng lượng Planck, thuyết lượng tử ánh sáng Einstein, hiệu ứng Compton. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   17 p husc 29/09/2021 10 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 8 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 8 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 8 - TS. Phạm Thị Hải Miền có nội dung trình bày về: hạt nhân nguyên tử, hiện tượng phóng xạ, phản ứng hạt nhân, hạt cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   25 p husc 29/09/2021 7 0

 • Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 2: Cây

  Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 2: Cây

  Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 2: Cây cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa và tính chất; Cây khung ngắn nhất; Cây có gốc; Phép duyệt cây. Mời các bạn cùng tham khảo!

   64 p husc 29/09/2021 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số