• Kim loại Cu và hợp chất Cu cơ bản

  Kim loại Cu và hợp chất Cu cơ bản

  Biết vị trí của Cu trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử và tính chất của Cu Biết một số hợp chất quan trọng của Cu Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử

   17 p husc 08/02/2012 99 2

 • Hợp kim của sắt

  Hợp kim của sắt

  Sắt tinh khiết ít được sử dụng trong thực tế . Hai loại hợp kim quan trọng của sắt là gang và thép Từ rất sớm con người đã biết sản xuất gang và thép phục vụ cho cuộc sống .Năm1855 Henry Besssemer tìm ra phương pháp sản xuất thép và nó được sử dụng cho tới năm 1950

   25 p husc 08/02/2012 113 1

 • Gang, thép

  Gang, thép

  Từ rất sớm con người đã biết sản xuất gang và thép phục vụ cho cuộc sống. Năm 1855 Hẻny Bessemer tìm ra phương pháp sản xuất thép và nó được sử dụng cho tới năm 1950.

   9 p husc 08/02/2012 63 2

 • Chất điện li và sự điện li

  Chất điện li và sự điện li

  Thay vào cốc dd NaCl ( dd NaOH , ddHCl ... )Đóng khoá K đèn sáng Có dòng điện đi qua hay nói cách khác dd axit , dd Bazơ , dd muối đều có tính dẫn điện . Chất điện li là những chất tan trong nước tạo thành dung dịch dẫn điện được .

   11 p husc 08/02/2012 140 2

 • Sản xuất amoniac

  Sản xuất amoniac

  Dung dịch NH3 có môi trường gì? N2 tác dụng với H2 ở điều kiện nào? Tầm quan trọng của amoniac - Làm phân bón -sản xuất axit nitric, ure, xođa

   15 p husc 08/02/2012 61 2

 • Phản ứng oxi hóa khử

  Phản ứng oxi hóa khử

  Trình bày được khái niệm chất khử, chất oxi hoá, sự khử, sự oxi hoá. Xác định được chất oxi hoá, chất khử trong phản ứng oxi hoá khử Cân bằng được phản ứng oxi hoá khử bằng phương pháp cân bằng electron. Phân biệt được phản ứng oxi hoá khử với các phản ứng không phải là phản ứng oxi hoá khử

   12 p husc 08/02/2012 149 1

 • Phân bón hóa học

  Phân bón hóa học

  Phân bón hóa học là những hóa chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng, được bón cho cây nhằm nâng cao năng suất mùa màng. Phân bón hóa học có vai trò quan trọng trong nông nghiệp vì vậy chúng ta cần phải biết.

   24 p husc 08/02/2012 119 2

 • Oxi ozôn

  Oxi ozôn

  không oxi hoá được Ag ở điều kiện thường Ag + O2 - không xảy ra Oxi hoá được hầu hết các kim loại (trừ Au, Pt), oxi hoá được Ag ở điều kiện thường 2 Ag + O3 Ag2O + O2

   29 p husc 08/02/2012 65 1

 • Tính chất hóa học của muối

  Tính chất hóa học của muối

  Dung dịch muốn có thể tác dụng với kim loại tạo thành muối mới và kim loại mới. - Muối có thể tác dụng với axit tạo thành muối mới axit mới.

   15 p husc 08/02/2012 89 1

 • Mối quan hệ giữa etilen axit axetic và rượu etylic

  Mối quan hệ giữa etilen axit axetic và rượu etylic

  Viết công thức cấu tạo, nêu đặc điểm cấu tạo của axit axetic? Công thức cấu tạo của AXIT AXETIC: CH3 – COOH Đặc điểm: Trong phân tử axit, nhóm – OH liên kết với nhóm C = O tạo thành nhóm – COOH làm phân tử có tính axit

   22 p husc 08/02/2012 75 1

 • Kim loại kiềm

  Kim loại kiềm

  Tính chất hóa học chung của kim loại là gì? Dựa vào cấu tạo của nguyên tử kim loại để giải thích tính chất hóa học. Dẫn ra 3 phản ứng hóa học để minh họa tính chất hóa học chung của kim loại.

   16 p husc 08/02/2012 143 1

 • Nhận biết một số anion trong dung dịch

  Nhận biết một số anion trong dung dịch

  Nguyên tắc: thêm vào dung dịch một thuốc thử tạo với ion đó một sản phẩm đặc trưng như: một chất kết tủa, một hợp chất có màu hoặc một chất khí. Ví dụ: + Nhận biết ion NH4+ thuốc thử là dung dịch kiềm, đun nóng. NH4+ + OH- → NH3 ↑ + H2O + Nhận biết cation Fe3+: thuốc thử là SCN- hoặc dung dịch kiềm.

   19 p husc 08/02/2012 150 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số