• Bài giảng Toán cao cấp: Cơ sở toán học - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Toán cao cấp: Cơ sở toán học - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Toán cao cấp: Cơ sở toán học" cung cấp cho người học một số khái niệm về logic và tập hợp, các phép toán logic, tương đương logic, hệ quả logic, quan hệ giữa các tập hợp, các phép toán trên tập hợp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p husc 31/05/2017 411 8

 • Bài giảng Toán cao cấp: Phép tính vi phân hàm một biến - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Toán cao cấp: Phép tính vi phân hàm một biến - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Toán cao cấp: Phép tính vi phân hàm một biến trình bày các kiến thức về hàm số, hàm số sơ cấp, các phép toán, giới hạn hàm số, hàm liên tục, đạo hàm, ứng dụng của đạo hàm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p husc 31/05/2017 255 6

 • Bài giảng Ánh xạ tuyến tính - TS. Lê Xuân Đại

  Bài giảng Ánh xạ tuyến tính - TS. Lê Xuân Đại

  Bài giảng "Ánh xạ tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Ánh xạ tuyến tính - Nhân và ảnh, ma trận của ánh xạ tuyến tính, xác định ánh xạ tuyến tính, ma trận của ánh xạ tuyến tính, liên hệ tọa độ của véctơ qua ánh xạ tuyến tính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   67 p husc 24/03/2016 163 4

 • Bài giảng Không gian véctơ - TS. Lê Xuân Đại

  Bài giảng Không gian véctơ - TS. Lê Xuân Đại

  Bài giảng "Không gian véctơ" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc không gian véctơ, sự phụ thuộc và độc lập tuyến tính, sự phụ thuộc tuyến tính và độc lập tuyến tính, cơ sở và số chiều của không gian véctơ, tọa độ của véctơ, chuyển cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   121 p husc 24/03/2016 219 4

 • Bài giảng Toán cao cấp: Phép tính vi tích phân hàm nhiều biến - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Toán cao cấp: Phép tính vi tích phân hàm nhiều biến - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng "Toán cao cấp: Phép tính vi tích phân hàm nhiều biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm nhiều biến, giới hạn và liên tục, đạo hàm riêng - Gradient, vi phân, cực trị hàm nhiều biến, cực trị có điều kiện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p husc 31/05/2017 226 4

 • Bài giảng Xác xuất thống kê - Nguyễn Độc Lập

  Bài giảng Xác xuất thống kê - Nguyễn Độc Lập

  Bài giảng Xác xuất thống kê do Nguyễn Độc Lập biên soạn có nội dung giới thiệu: Xác xuất, thống kê. Bài giảng sẽ giúp người học nắm các kiến thức cơ bản về: giải tích tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị, tổ hợp, nhị thức Newton, các khái niệm về xác suất, phép thử và các loại biến cố, xác suất và các định nghĩa về xác suất... Mời các bạn...

   298 p husc 25/04/2015 164 4

 • Bài giảng Hệ phương trình tuyến tính - TS. Lê Xuân Đại

  Bài giảng Hệ phương trình tuyến tính - TS. Lê Xuân Đại

  Bài giảng "Hệ phương trình tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm tổng quát, hệ phương trình tuyến tính không thuần nhất, hệ phương trình tuyến tính thuần nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   60 p husc 24/03/2016 234 4

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất thống kê - Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Lý thuyết xác suất thống kê - Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Lý thuyết xác suất thống kê do Nguyễn Văn Tiến biên soạn gồm 5 chương. Nội dung bài giảng trình bày về các biến cố – xác suất – các định lý, biến ngẫu nhiên một chiều – quy luật phân phối xác suất, các quy luật phân phối xác suất thông dụng, biến ngẫu nhiên hai chiều, luật số lớn, lý thuyết mẫu, ước lượng tham số, kiểm định...

   112 p husc 25/04/2015 151 4

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 3 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 3 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng "Đại số tuyến tính - Chương 3: Hệ phương trình tuyến tính" cung cấp cho người học các nội dung: Hệ phương trình tuyến tính tổng quát, hệ phương trình tuyến tính thuần nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p husc 26/02/2016 180 4

 • Bài giảng Toán cao cấp: Phép tính tích phân hàm một biến - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Toán cao cấp: Phép tính tích phân hàm một biến - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng "Toán cao cấp: Phép tính tích phân hàm một biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa - Tính chất, định lý căn bản của phép tính vi tích phân, phương pháp tính tích phân, tích phân suy rộng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p husc 31/05/2017 242 4

 • Bài giảng Toán tổ hợp: Chương 4 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán tổ hợp: Chương 4 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng "Toán tổ hợp - Chương 4: Đại cương về đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, các khái niệm cơ bản, biểu diễn đồ thị, đẳng cấu đồ thị, đường đi, chu trình,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   67 p husc 07/05/2018 172 3

 • Bài giảng Số phức - TS. Lê Xuân Đại

  Bài giảng Số phức - TS. Lê Xuân Đại

  Bài giảng "Số phức" cung cấp cho người học các kiến thức: Dạng đại số của số phức, dạng lượng giác của số phức, dạng mũ của số phức, nâng số phức lên lũy thừa, khai căn số phức, định lý cơ bản của đại số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p husc 24/03/2016 155 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số