• Bài giảng Toán rời rạc: Bài 1 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 1 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 1 - Vũ Thương Huyền cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về logic; sự tương đương các mệnh đề; vị từ và lượng từ; các phép suy diễn; chuẩn tắc hội, chuẩn tắc tuyển; các phương pháp chứng minh;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   80 p husc 28/12/2021 7 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Bài 2 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 2 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 2 - Vũ Thương Huyền cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về hàm; đồ thị của hàm; độ tăng của hàm; độ tăng của tổ hợp các hàm; thuật toán, độ phức tạp của thuật toán; khái niệm Big-Omega và Big-Theta; thuật toán tìm kiếm tuyến tính; thuật toán sắp xếp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài...

   42 p husc 28/12/2021 5 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Bài 3 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 3 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 3 - Vũ Thương Huyền cung cấp cho học viên các kiến thức về phép quy nạp và đệ quy; quy nạp toán học; đệ quy; định nghĩa đệ quy của hàm; các tập hợp được định nghĩa đệ quy; các thuật toán đệ quy;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   24 p husc 28/12/2021 6 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Bài 4 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 4 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 4 - Vũ Thương Huyền cung cấp cho học viên các kiến thức về đếm các phần tử; cơ sở của phép đếm; nguyên lý chuồng chim bồ câu; nguyên lí Dirichlet tổng quát; chỉnh hợp và tổ hợp; các hệ số nhị thức; chỉnh hợp và tổ hợp suy rộng; sinh các hoán vị và tổ hợp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   49 p husc 28/12/2021 6 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Bài 5 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 5 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 5 - Vũ Thương Huyền cung cấp cho học viên các kiến thức về kỹ thuật đếm cao cấp; hệ thức truy hồi; mô hình hóa bằng các hệ thức truy hồi; giải các hệ thức truy hồi; nguyên lý bù trừ và dạng khác của nguyên lí bù trừ; hệ thức truy hồi tuyến tính;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   37 p husc 28/12/2021 6 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Bài 6 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 6 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 6 - Vũ Thương Huyền cung cấp cho học viên các kiến thức về đồ thị; các định nghĩa; các thuật ngữ về đồ thị; biểu diễn đồ thị; các mô hình đồ thị; tính liên thông; đường đi Euler và đường đi Hamilton; bài toán đường đi ngắn nhất;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   72 p husc 28/12/2021 5 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Bài 7 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 7 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 7 - Vũ Thương Huyền cung cấp cho học viên các kiến thức về cây; các định nghĩa và tính chất; các ứng dụng của cây; cây tìm kiếm nhị phân; cây quyết định; cây khung; cây khung nhỏ nhất; các mã tiền tố; các phương pháp duyệt cây;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   74 p husc 28/12/2021 4 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Bài 8 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 8 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 8 - Vũ Thương Huyền cung cấp cho học viên các kiến thức về quan hệ; khái niệm quan hệ và các tính chất; quan hệ n-ngôi và những ứng dụng; các phép toán trên quan hệ n-ngôi; biểu diễn các quan hệ; bao đóng của các quan hệ;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   24 p husc 28/12/2021 6 0

 • Bài giảng Toán tối ưu - TS. Hoàng Quang Tuyến

  Bài giảng Toán tối ưu - TS. Hoàng Quang Tuyến

  Bài giảng Toán tối ưu do TS. Hoàng Quang Tuyến biên soạn cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ bản về giải tích lồi; Điều kiện tối ưu; Phương pháp có thể và phương pháp tuyến tính hóa; Phương pháp hàm phạt điểm trong, điểm ngoài; Tối ưu đa mục tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p husc 28/11/2021 12 1

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Phần 1 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Phần 1 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Phần 1 gồm có 3 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tập hợp - Logic - Ánh xạ - Số phức; Ma trận - Định thức - Hệ phương trình; Không gian véctơ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   74 p husc 28/11/2021 14 0

 • Bài giảng Giải tích 3 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Giải tích 3 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Giải tích 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về chuỗi số; Chuỗi số dương; Phương trình vi phân cấp một; Phương trình vi phân cấp hai; Phép biến đổi Laplace và phép biến đổi ngược; Đạo hàm, tích phân và tích các phép biến đổi;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   173 p husc 28/11/2021 13 0

 • Bài giảng Giải tích 2 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Giải tích 2 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Giải tích 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các ứng dụng của phép tính vi phân, tích phân bội, tích phân phụ thuộc tham số, tích phân đường, tích phân mặt, lý thuyết trường;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   173 p husc 28/11/2021 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số