• Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô với các nội dung chính: Giới thiệu tổng quan về kinh tế học vĩ mô; sản lượng cân bằng; chính phủ, chính sách tài khoá; tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ; phối hợp chính sách, mô hình IS-LM; mô hình AS-AD; lạm phát và thất nghiệp; kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở.

   102 p husc 23/08/2015 648 1

 • Bài giảng Tổng quan về phần mềm SPSS

  Bài giảng Tổng quan về phần mềm SPSS

  SPSS (viết tắt của Statistical Package for the Social Sciences) là một phần mềm máy tính phục vụ công tác phân tích thống kê. SPSS là phần mềm thống kê được sử dụng phổ biến cho các nghiên cứu điều tra xã hội học và kinh tế lượng. Hiện nay phần mềm SPSS đang được sử dụng rộng rãi trong thống kê phân tích số liệu. Đặc biệt trong các trường đại...

   66 p husc 24/07/2015 277 1

 • Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 2: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 2: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  "Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 2: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" giúp sinh viên nắm được bản chất và các đặc điểm của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nguyên tắc cơ bản để tổ chức và duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chức năng và tổ chức hoạt...

   13 p husc 30/03/2021 57 0

 • Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 3: Lý luận về pháp luật

  Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 3: Lý luận về pháp luật

  "Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 3: Lý luận về pháp luật" tìm hiểu nguồn gốc ra đời của pháp luật; khái niệm và các đặc điểm của pháp luật; vai trò của pháp luật; bản chất của pháp luật; quy phạm pháp luật; quan hệ pháp luật.

   24 p husc 30/03/2021 53 0

 • Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 5: Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

  Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 5: Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

  "Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 5: Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý" tìm hiểu khái niệm, đặc điểm của thực hiện pháp luật, các hình thức thực hiện pháp luật; dấu hiệu của vi phạm pháp luật, cấu thành của vi phạm pháp luật, các loại vi phạm pháp luật; các loại trách nhiệm pháp lý, truy cứu trách...

   15 p husc 30/03/2021 50 0

 • Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 7: Nhà nước pháp quyền và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 7: Nhà nước pháp quyền và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  "Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 7: Nhà nước pháp quyền và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam" giới thiệu quan niệm về nhà nước pháp quyền, các đặc trưng của Nhà nước pháp quyền và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay.

   6 p husc 30/03/2021 48 0

 • Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 6: Hệ thống pháp luật Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 6: Hệ thống pháp luật Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  "Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 6: Hệ thống pháp luật Xã hội chủ nghĩa Việt Nam" được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức về khái niệm hệ thống pháp luật; phân chia ngành luật và chế định pháp luật trong hệ thống pháp luật; các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

   75 p husc 30/03/2021 46 0

 • Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 1: Lý luận về Nhà nước

  Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 1: Lý luận về Nhà nước

  "Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 1: Lý luận về Nhà nước" với mục tiêu giúp người học xác định được bản chất, chức năng của Nhà nước; các kiểu và hình thức nhà nước trong lịch sử nhân loại; nguồn gốc ra đời của Nhà nước.

   23 p husc 30/03/2021 45 0

 • Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 4: Hình thức pháp luật

  Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 4: Hình thức pháp luật

  "Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 4: Hình thức pháp luật" tìm hiểu khái niệm hình thức pháp luật; các hình thức pháp luật, được đặc trưng cơ bản của từng hình thức pháp luật, các hình thức của pháp luật Việt Nam.

   15 p husc 30/03/2021 44 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số