• Ebook Kỹ năng mềm - PGS. TSKH Bùi Loan Thùy, PGS. TS Phạm Đình Nghiệm

  Ebook Kỹ năng mềm - PGS. TSKH Bùi Loan Thùy, PGS. TS Phạm Đình Nghiệm

  Kỹ năng mềm là thuật ngữ dùng để chỉ các kỹ năng thuộc về tính cách con người, không mang tính chuyên môn, không thể sờ nắm được. Đây là một khái niệm rộng. Kỹ năng mềm bao hàm trong nó rất nhiều kỹ năng như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giải...

   127 p husc 30/10/2021 18 0

 • Giáo trình Viết tài liệu khoa học: Phần 1 - Đặng Vũ Bình

  Giáo trình Viết tài liệu khoa học: Phần 1 - Đặng Vũ Bình

  Giáo trình Viết tài liệu khoa học: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Nghiên cứu khoa học và tài liệu khoa học; văn phong khoa học; đề cương và kết quả nghiên cứu; tên đề tài; đặt vấn đề; tổng quan tài liệu; vật liệu và phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận.

   88 p husc 31/08/2021 49 0

 • Giáo trình Viết tài liệu khoa học: Phần 2 - Đặng Vũ Bình

  Giáo trình Viết tài liệu khoa học: Phần 2 - Đặng Vũ Bình

  Tiếp phần 1, nội dung Giáo trình Viết tài liệu khoa học: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Viết đề cương đề tài nghiên cứu khoá luận tốt nghiệp; nhận xét, đánh giá một bài báo khoa học; tìm kiếm tài liệu khoa học; tạo thư viện và quản lý tài liệu tham khảo bằng phần mềm endnote; trích dẫn và tạo danh mục tài liệu tham khảo...

   44 p husc 31/08/2021 32 0

 • Giáo trình Kỹ năng tư duy phản biện: Phần 1 - PGS.TS Lê Thanh Sơn

  Giáo trình Kỹ năng tư duy phản biện: Phần 1 - PGS.TS Lê Thanh Sơn

  Giáo trình Kỹ năng tư duy phản biện: Phần 1 do PGS.TS Lê Thanh Sơn biên soạn cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về tư duy phản biện; Tư duy logic – cơ sở và tiêu chuẩn của tư duy phản biện. Mời các bạn cùng tham khảo!

   103 p husc 31/07/2021 21 0

 • Giáo trình Kỹ năng tư duy phản biện: Phần 2 - PGS.TS Lê Thanh Sơn

  Giáo trình Kỹ năng tư duy phản biện: Phần 2 - PGS.TS Lê Thanh Sơn

  Tiếp phần 1, nội dung Giáo trình Kỹ năng tư duy phản biện: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Rèn luyện các kỹ năng nền tảng hình thành tư duy phản biện; Vận dụng tư duy phản biện vào việc giải quyết vấn đề. Mời các bạn cùng tham khảo!

   86 p husc 31/07/2021 25 1

 • Giáo trình Luật hành chính Việt Nam: Phần 1 - PGS.TS Nguyễn Duy Phương

  Giáo trình Luật hành chính Việt Nam: Phần 1 - PGS.TS Nguyễn Duy Phương

  Giáo trình Luật hành chính Việt Nam: Phần 1 do PGS.TS Nguyễn Duy Phương chủ biên cung cấp cho người học những kiến thức như: Ngành luật hành chính, khoa học luật hành chính, quy phạm pháp luật hành chính và quan hệ pháp luật hành chính, những nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước,thủ tục hành chính những hình thức và phương pháp quản lý...

   118 p husc 31/07/2021 31 0

 • Giáo trình Luật hành chính Việt Nam: Phần 2 - PGS.TS Nguyễn Duy Phương

  Giáo trình Luật hành chính Việt Nam: Phần 2 - PGS.TS Nguyễn Duy Phương

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 2 có nội dung trình bày Địa vị pháp lý của cơ quan hành chính nhà nước, địa vị pháp lý hành chính của cán bộ, công chức, quy chế pháp lý hành chính của các tổ chức xã hội, quy chế pháp lý hành chính của công dân Việt Nam, người nước ngoài, người không quốc tịch, vi...

   210 p husc 31/07/2021 34 0

 • Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung): Phần 1 - TS Nguyễn Ngọc Kiện

  Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung): Phần 1 - TS Nguyễn Ngọc Kiện

  Giáo trình Luật hình sự Việt Nam: Phần 1 có nội dung trình bày về nhập môn luật hình sự Việt Nam, tội phạm và phân loại tội phạm, cấu thành tội phạm, khách thể của tội phạm, mặt khách quan của tội phạm, chủ thể của tội phạm, mặt chủ quan của tội phạm,...

   182 p husc 31/07/2021 23 0

 • Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung): Phần 2 - TS Nguyễn Ngọc Kiện

  Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung): Phần 2 - TS Nguyễn Ngọc Kiện

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Luật hình sự Việt Nam: Phần 2 do TS Nguyễn Ngọc Kiện chủ biên có nội dung trình bày trách nhiệm hình sự và hình phạt, hệ thống hình phạt và các biện pháp tư pháp, quyết định hình phạt, trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội, trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, các chế...

   177 p husc 31/07/2021 22 0

 • Giáo trình Phương Pháp nghiên cứu khoa học - PGS. TS. Nguyễn Bảo Vệ

  Giáo trình Phương Pháp nghiên cứu khoa học - PGS. TS. Nguyễn Bảo Vệ

  Giáo trình “Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học” được biên soạn với nhiều nội dung cung cấp những thông tin, những kiến thức cơ bản, các bước trong NCKH, những kỹ thuật cần thiết để tiếp cận phương pháp thí nghiệm và cách trình bày các kết quả NCKH. Hy vọng rằng giáo trình này sẽ mang lại những kiến thức bổ ích và những thông tin thiết thực cho...

   83 p husc 31/12/2020 40 2

 • Giáo trình Phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: Phần 1 gồm có 3 chương trình bày về khoa học và nghiên cứu khoa học; cơ sở và phương pháp luận nghiên cứu khoa học; các phương pháp nghiên cứu khoa học. Mời các bạn tham khảo.

   19 p husc 30/10/2018 200 2

 • Giáo trình Phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: Phần 2

  Giáo trình Phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: Phần 2

  Giáo trình Phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: Phần 2 sau đây sẽ giúp cho các bạn biết được các giai đoạn trong việc nghiên cứu khoa học; cách đánh giá một công trình nghiên cứu khoa học. Mời các bạn tham khảo giáo trình để nắm bắt nội dung cụ thể.

   34 p husc 30/10/2018 172 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số