• Số phận của Ngôn quan thời Lê Sơ: Góc nhìn từ mối quan hệ giữa vua và chức quan Ngự sử

  Số phận của Ngôn quan thời Lê Sơ: Góc nhìn từ mối quan hệ giữa vua và chức quan Ngự sử

  Bài viết này nhằm xem xét số phận của các viên quan thuộc Ngự sử đài đặt trong mối quan hệ với vua. Những kiến giải của bài viết sẽ góp phần làm sáng tỏ hơn chức năng, vai trò và số phận của “ngôn quan” dưới thời Lê Sơ.

   7 p husc 31/10/2019 17 0

 • Văn hóa tộc người và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên

  Văn hóa tộc người và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên

  Nội dung tài liệu trình bày luận điểm về quan hệ của văn hóa với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Các tộc người ở Việt Nam với vùng sinh thái. Luật tục với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Tri thức địa phương với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Gợi ý định hướng hoạt động nhằm nâng cao vai trò của văn hóa tộc người để bảo tồn tài nguyên...

   11 p husc 31/10/2019 15 0

 • Sự ủng hộ của người Hoa và Hoa kiều ở Nam Bộ Việt Nam đối với phong trào cách mạng Trung Quốc do Tôn Trung Sơn lãnh đạo

  Sự ủng hộ của người Hoa và Hoa kiều ở Nam Bộ Việt Nam đối với phong trào cách mạng Trung Quốc do Tôn Trung Sơn lãnh đạo

  Do những điều kiện khách quan và chủ quan đưa lại, vùng đất Nam Bộ Việt Nam là nơi có số lượng người Hoa và Hoa kiều đông đảo, sống tập trung. Đa phần kiều dân sinh sống ở đây, nhất là ở vùng Sài Gòn, Chợ Lớn đều là người gốc Quảng Đông - quê hương của Tôn Trung Sơn. Do đó, khi đến Việt Nam hoạt động cách mạng, Tôn Trung Sơn đã đặc...

   8 p husc 31/10/2019 13 0

 • Bản chất của luật tục

  Bản chất của luật tục

  Luật tục hay còn gọi là tập quán pháp, luật lệ, lệ tục, phong tục, hương ước... đây chính là một hệ thống bao gồm các phép tắc, phép xử sự được áp dụng rộng rãi trong cộng đồng làng bản dân tộc thiểu số. Những chuẩn mực đó được cả cộng đồng thừa nhận, thực hiện tạo nên sự thống nhất và sự cân bằng trong xã hội. Nghiên cứu...

   5 p husc 31/10/2019 26 0

 • Đặc trưng cơ bản của thổ cẩm các tộc người tại chỗ Trường Sơn - Tây Nguyên thực trạng và một số vấn đề đặt ra

  Đặc trưng cơ bản của thổ cẩm các tộc người tại chỗ Trường Sơn - Tây Nguyên thực trạng và một số vấn đề đặt ra

  Thổ cẩm của các tộc người trên dải đất này cũng là một chủ đề được nhiều nhà khoa học quan tâm. Và sau nhiều năm nghiên cứu, tác giả bài viết muốn khẳng định một số đặc trưng cơ bản của thổ cầm - nghề dệt và sản phẩm dệt các tộc người tại chỗ trên TS - TN, nhận diện một số vấn đề đang đặt ra với nghề dệt, sản phẩm dệt...

   6 p husc 31/10/2019 15 0

 • Phân loại trong nghiên cứu trống đồng - một nhạc cụ cổ của dân tộc

  Phân loại trong nghiên cứu trống đồng - một nhạc cụ cổ của dân tộc

  Trong phạm vi bài viết này, tác giả đã phân tích những điểm bất hợp lý và thiếu tính thực tế sau quá trình nghiên cứu khá kỹ lưỡng, từ đó đưa ra một số đề xuất cho phương án phân loại trống đồng Đông Sơn.

   5 p husc 31/10/2019 16 0

 • Bảo tồn và phát huy giá trị di sản nghi lễ của người Dao ở nước ta hiện nay

  Bảo tồn và phát huy giá trị di sản nghi lễ của người Dao ở nước ta hiện nay

  Nghi lễ tín ngưỡng của người Dao ở nước ta, nhất là các nghi lễ Cấp sắc, Cúng Bàn Vương, Tết nhảy, Mở cửa rừng, Cúng miếu làng,... rất có giá trị về di sản văn hóa, góp phần bảo tồn bản sắc tộc người Dao: Từ các yếu tố tín ngưỡng tôn giáo, tập quán tương trợ, truyền thống giáo dục, cố kết cộng đồng,... đến duy trì các loại lễ...

   7 p husc 31/10/2019 16 0

 • Tôn giáo ở Nam Bộ và những xu hướng phát triển trong thời kỳ đổi mới

  Tôn giáo ở Nam Bộ và những xu hướng phát triển trong thời kỳ đổi mới

  Nam Bộ là vùng đa dạng tôn giáo do tiếp nhận những tôn giáo từ các nơi trong nước truyền đến, từ ngoài nước truyền vào và bản thân người Nam Bộ cũng lập ra nhiều tôn giáo. Sau khi thống nhất đất nước năm 1975, các tôn giáo đều có những bước phát triển và cũng có những biến đổi sâu sắc theo chiều hướng “đồng hành cùng dân tộc”, “tuân...

   12 p husc 31/10/2019 14 0

 • Phát huy di sản cồng chiêng thông qua lễ hội cộng đồng

  Phát huy di sản cồng chiêng thông qua lễ hội cộng đồng

  Bài viết nghiên cứu trường hợp lễ hội cồng chiêng tại xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. Một mô hình lễ hội cộng đồng được thành lập và thực hành ngay sau khi hồ sơ Không gian Văn hóa Cồng chiêng được Tổ chức UNESCO vinh danh.

   5 p husc 31/10/2019 10 0

 • Vấn đề con người trong di sản văn hóa Hồ Chí Minh

  Vấn đề con người trong di sản văn hóa Hồ Chí Minh

  Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của dân tộc Việt Nam. Cả cuộc đời phấn đấu, hi sinh cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta nhiều tài sản tinh thần vô giá về cuộc đời, nhất là tư tưởng về con người, về “dân” và tư tưởng phục vụ, yêu...

   5 p husc 31/10/2019 16 0

 • Minh Trị duy tân: Cuộc cách mạng tư tưởng của người Nhật và tư duy phương Đông

  Minh Trị duy tân: Cuộc cách mạng tư tưởng của người Nhật và tư duy phương Đông

  Bắt đầu từ sự thay đổi trong nhận thức và tư duy: người Nhật đã dũng cảm đoạn tuyệt với những quan điểm, tư tưởng truyền thống lạc hậu và đón nhận những tư tưởng, tri thức tiến bộ của nhân loại, đưa đất nước Nhật Bản bước vào thời kỳ hội nhập mạnh mẽ và giành được những kỳ tích trên con đường phát triển, xây dựng đất...

   18 p husc 31/10/2019 17 0

 • Thành tựu nghiên cứu về văn hóa tộc người từ đổi mới đến nay

  Thành tựu nghiên cứu về văn hóa tộc người từ đổi mới đến nay

  Nghiên cứu về văn hóa các dân tộc thiểu số luôn là chủ đề được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Đến nay, đã có khá nhiều công trình nghiên cứu về các khía cạnh trong đời sống văn hóa tộc người, đáng chú ý là các công trình nghiên cứu về văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần, lễ hội, nghi lễ chu kỳ đời người.

   7 p husc 31/10/2019 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số