• Ebook Quốc sử tạp lục: Phần 1

  Ebook Quốc sử tạp lục: Phần 1

  Cuốn "Quốc sử tạp lục" được biên soạn bởi Nguyễn Thiệu Lâu, viết các vấn đề lịch sử nước nhà từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19, và tập trung chủ yếu vào thế kỷ 18-19, thời nhà Nguyễn và Pháp xâm lược nước ta. Sách được chia làm 3 phần sắp xếp theo thời gian và sự kiện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung để biết thêm chi tiết.

   393 p husc 30/09/2021 14 0

 • Ebook Quốc sử tạp lục: Phần 2

  Ebook Quốc sử tạp lục: Phần 2

  Phần 2 của ebook "Quốc sử tạp lục" ghi chép về một số danh nhân lịch sử thời vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị; các danh nhân lịch sử thời vua Tự Đức, thời Cần Vương. Ngoài ra trong phần này còn có một số phụ lục như các án văn của Lê Xuân Mai, phụ lục một số tội nặng mà vua Lê Thánh Tông muốn trị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   336 p husc 30/09/2021 11 0

 • Ebook Thế lực khách trú và vấn đề di dân vào Nam Kỳ: Phần 1

  Ebook Thế lực khách trú và vấn đề di dân vào Nam Kỳ: Phần 1

  Cuốn sách "Thế lực khách trú và vấn đề di dân vào Nam Kỳ" viết về lực vấn đề người Tàu ở nước ta hồi đầu thế kỷ 20. Đã từng có một làn sóng tẩy chay hàng Tàu diễn ra rất sớm vào những năm đầu thế kỷ trước, bắt đầu từ Sài Gòn và lan rộng ra trên cả nước ta. Điều gì đã làm người dân Việt Nam lúc ấy làm nên phong trào này? Trong...

   64 p husc 31/08/2021 15 0

 • Ebook Thế lực khách trú và vấn đề di dân vào Nam Kỳ: Phần 2

  Ebook Thế lực khách trú và vấn đề di dân vào Nam Kỳ: Phần 2

  Ebook Thế lực khách trú và vấn đề di dân vào Nam Kỳ: Phần 2 trình bày về các vấn đề di dân vào miền Nam như: Nghĩ cách tước bớt thế lực Hoa Kiều, cái thế Trung Bắc Kỳ phải di dân, việc di dân phải có Chính phủ giúp, ruộng hoang trong Nam kỳ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   92 p husc 31/08/2021 14 0

 • Ebook Tài liệu lịch sử - Hoàng Việt xuân thu: Phần 2

  Ebook Tài liệu lịch sử - Hoàng Việt xuân thu: Phần 2

  Hoàng Việt Xuân Thu là tác phẩm viết tay và chưa rõ tác giả. Trong bộ sử này tác giả đã khởi chép từ đời hậu Trần, Hồ Quý Ly thoái vị, Hồ mạt, quân nhà Minh sang xâm lược, Lê Lợi khởi nghĩa. Đây là giai đoạn lịch sử Việt Nam có biến đổi rất lớn. Tài liệu gồm phần Việt ngữ và Hán văn. Sau đây là phần 2 - Phần nguyên tác Hán văn của tác...

   232 p husc 28/02/2021 47 1

 • Ebook Hoàng Việt xuân thu: Phần 1

  Ebook Hoàng Việt xuân thu: Phần 1

  Hoàng Việt xuân thu (còn gọi là Việt Lam xuân thu, hay Việt Lam tiểu sử) là tác phẩm tương truyền do Vũ Xuân Mai khởi thảo, Lê Hoan biên tập và đề tựa. Hoàng Việt xuân thu chưa minh định được niên đại dù biết là nằm trong khoảng thế kỉ XIX. Tác phẩm này kể lại những cuộc đấu tranh của người Việt Nam chống quân Minh Trung Quốc trong giai đoạn 1400...

   261 p husc 28/02/2021 48 1

 • Bàn về cách mạng Việt Nam trong báo cáo Đại hội đại biểu tháng 2 năm 1951 Phần 1

  Bàn về cách mạng Việt Nam trong báo cáo Đại hội đại biểu tháng 2 năm 1951 Phần 1

  Bàn về cách mạng Việt Nam trong báo cáo Đại hội đại biểu tháng 2 năm 1951: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tình hình thế giới và cách mạng Việt Nam, thế giới sau chiến tranh thứ hai và cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình, phong trào dân chủ nhân dân trên thế giới, phong trào giải phóng thuộc địa và nửa thuộc địa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p husc 28/02/2021 48 0

 • Bàn về cách mạng Việt Nam trong báo cáo Đại hội đại biểu tháng 2 năm 1951: Phần 2

  Bàn về cách mạng Việt Nam trong báo cáo Đại hội đại biểu tháng 2 năm 1951: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Bàn về cách mạng Việt Nam trong báo cáo Đại hội đại biểu tháng 2 năm 1951 sẽ tiếp tục trình bày các nội dung tính chất xã hội Việt Nam và cách mạng Việt Nam, nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam, động lực của cách mạng Việt Nam, đặc điểm của cách mạng Việt Nam, nhân dân dân chủ chuyên chính...

   53 p husc 28/02/2021 42 0

 • Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1975-2015): Phần 1

  Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1975-2015): Phần 1

  Ebook Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1975-2015) - Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng: Phần 1 trình bày các nội dung: thành phố Đà Nẵng thời kỳ trực thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (1975 - 1996); nhanh chóng ổn định tình hình, giữ vững an ninh, chính trị; khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng quê hương trong những năm đầu giải phóng...

   225 p husc 28/02/2021 49 0

 • Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1975-2015): Phần 2

  Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1975-2015): Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook với các nội dung: thành phố Đà Nẵng thời kỳ trực thuộc Trung Ương (1997 - 2015); những năm đầu thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung Ương (1997 - 2000); bước đầu thực hiện mục tiêu xây dựng “thành phố Đà Nẵng giàu mạnh, văn minh” (2001 - 2005); phát triển Đà Nẵng theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững, xứng đáng...

   263 p husc 28/02/2021 37 0

 • Đảng bộ Miền Đông Nam Bộ: Phần 1

  Đảng bộ Miền Đông Nam Bộ: Phần 1

  Ebook Lịch sử Đảng bộ Miền Đông Nam Bộ lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945-1975): Phần 1 với các nội dung: Miền Đông Nam Bộ và truyền thống đấu tranh cách mạng trước ngày Nam Bộ kháng chiến; các tổ chức Đảng cộng sản ở Miền Đông Nam Bộ ra đời và lãnh đọa phong trào đấu tranh cách mạng tiến tới tổng khởi...

   189 p husc 28/02/2021 45 0

 • Đảng bộ Miền Đông Nam Bộ: Phần 2

  Đảng bộ Miền Đông Nam Bộ: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook gồm các nội dung sau: Đảng Bộ Miền Đông Nam Bộ lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống đế quốc Mỹ; lãnh đạo nhân dân đấu tranh chính trị tiến lên đồng khởi giành chính quyền làm chủ ở nông thôn; phát triển lực lượng vũ trang kết hợp ba mũi giáp công, góp phần đánh thắng quốc sách “Ấp chiến lược” và “Chiến...

   204 p husc 28/02/2021 43 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số