QUY HOẠCH CHIỀU CAO KHU ĐẤT CÂY XANH

NHIỆM VỤ CƠ BẢN:
1. Cố gắng giữ gìn lớp đất mặt màu mỡ , các khu vực cây xanh cây cổ thụ hiện hữu. Nếu phải san lấp thì dồn và giữ lớp đất màu để lại để phủ lớp mặt sau khi đã san lấp.
2. Luôn luôn giữ đất ẩm để cây xanh phát triển chống xâm thực đất ( xói lỡ , sạt lở , sụt đất …)
3.Đảm bảo thoát nước mưa tốt , chống nước ngầm dâng lên gây ngập úng .
4.Đảm bảo giao thông đi lại được thuận tiện.
5.Tạo điều kiện tổ chức cảnh quan kiến trúc tốt nhất.