Giáo trình Văn ngôn: Phần 1 - Trần Anh Tuấn

Giáo trình Văn ngôn được biên soạn cho đối tượng sinh viên ngành Ngữ văn Trung Quốc, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Giáo trình hướng dẫn sinh viên các thao tác tiếp cận môn Văn ngôn - chủ yếu qua thực từ (实词) và hư từ (虚词), là nền tảng không chỉ riêng của văn ngôn mà còn là của cả bạch thoại sau này. Phần 1 sau đây cũng là phần chính của giáo trình, gồm có 18 bài học, mỗi bài gồm có các phần: Bài khóa – thực từ – phiên âm bài khóa – hư từ. Và, để phát huy tính tự học cũng như khả năng độc lập suy nghĩ của người học, phần bài khóa và phần phiên âm các tác giả không dùng dấu chấm câu - vốn là hiện trạng ban đầu của văn bản.