Giáo trình Thiên văn hàng hải (Tập 1): Phần 2

Bộ giáo trình Thiên văn hàng hải" gồm có 2 tập, trong tập 1 của giáo trình, tác giả trình bày về thiên văn cơ bản và cơ sở. Phần 2 của giáo trình trình bày từ mục 4 đến mục 6 của cuốn sách với các nội dung: chuyển động quĩ đạo của trái đất quanh mặt trời, chuyển động nhìn thấy hàng năm của mặt trời, chuyển động quĩ đạo và chuyển động nhìn thấy của các hành tinh, mặt trăng và vệ tinh, các nguyên nhân làm thay đổi tọa độ các thiên thể trên thiên cầu và đo thời gian.