Ebook Xã hội học quản lí: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Xã hội học quản lí" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về quyền lực trong tổ chức, yêu cầu khách quan của việc phân quyền, nguyên tắc giao quyền, thành phần của hoạt động lãnh đạo, quản lí nhóm, truyền thông và giao tiếp trong tổ chức, kênh truyền thông chính thức và phi chính thức. Mời các bạn cùng tham khảo.