Ebook Vương quốc Phù Nam: Phần 1

Cuốn sách "Vương quốc Phù Nam" được biên soạn gồm có 14 chương, phần 1 ebook gồm có 8 chương với những nội dung chính sau: Nam Bộ Việt Nam dưới thời tiền sử và sơ sử, đất nước và con người qua sử sách cổ, sự thành lập nước Phù Nam, lịch sử sơ kì Vương quốc Phù Nam (Thế kỉ I - III), sự phát triển của Vương quốc Phù Nam - Thế kỉ II-IV, từ vương quốc đến đế quốc Phù Nam, cuộc khai quật khảo cổ học Óc Eo, các cuộc khai quật khảo cổ học (1945-1995, 1995-2000). Mời các bạn cùng tham khảo.