Ebook Việt ngữ chánh tả tự vị: Phần 2

Giáo sư Lê Ngọc Trụ đã để lại cho đời một tác phẩm tuyệt hảo "Việt ngữ chánh tả tự vị", xuất bản lần đầu năm 1960 và tái bản năm 1971. Tác phẩm đã đoạt giải thưởng Văn chương Toàn Quốc năm 1961 (bộ môn biên khảo). Mời bạn đọc cùng tham khảo phần 2 của cuốn sách này sau đây.