Ebook Vật liệu Polyme blend: Phần 2 - Thái Hoàng

Phần 2 cuốn sách Vật liệu Polyme blend tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung chương III và chương IV về các phương pháp chế tạo vật liệu polyme blend và các biện pháp tăng cường tương hợp polyme blend. Cuốn sách vừa là tài liệu giảng dạy, tài liệu khoa học vừa là sách tham khảo có ích cho bạn đọc là sinh viên, học viên cao học trong lĩnh vực hóa học và công nghệ polyme, hóa công nghệ, vật liệu cao phân tử và tổ hợp ở một số bộ môn thuộc Khoa Công nghệ Hóa học và bạn đọc khác có quan tâm.