Ebook Tìm hiểu các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và các tội phạm môi trường: Phần 2

Sau gần 10 năm áp dụng, Bộ luật hình sự năm 1999 nói chung và các quy định về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và các tội phạm về môi trường nói riêng đã bộc lộ nhiều bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn phát triển chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước, chưa đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chông tội phạm. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 cuốn sách.