Ebook Phong thủy thực vật: Phần 2

Ebook Phong thủy thực vật: Phần 2 cung cấp cho bạn đọc những kiến thức về ứng dụng thực tiễn của binh pháp lý thị sắc vào cải tạo môi trường. Một số chủ đề trong phần này gồm có: Thực tiễn "hóa huy" và thay đổi (cải tạo) môi trường nhờ vào thực vật theo "Binh pháp lý thị lục sắc", thực tiễn phủ xanh lâm nghiệp 40 năm qua của "Binh pháp lý thị lục sắc", tạo cảnh phong thủy thực vật cho phòng làm việc và nhà ở theo "Binh pháp lý thị lục sắc",... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.