Ebook Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở: Phần 1 - ThS.KTS Lê Hồng Quang

Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về kiến trúc nhà ở; Các yếu tố tác động đến kiến trúc nhà ở; Các không gian chức năng trong kiến trúc nhà ở. Mời các bạn cùng tham khảo!