Ebook Lý Thường Kiệt - Lịch sử ngoại giao và tông giáo triều Lý: Phần 2

Cuốn sách "Lý Thường Kiệt - Lịch sử ngoại giao và tông giáo triều Lý" là tài liệu quan trọng để nhìn nhận văn hóa, tôn giáo, lịch sử ngoại giao triều Lý; qua đó đánh giá một cách toàn diện công trạng của Lý Thường Kiệt trong công cuộc bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và mở mang bờ cõi đất nước. Phần 2 của ebook sẽ cho bạn đọc cái nhìn về những vấn đề như chăm coi đất miền Nam, đạo Phật đời Lý, Lý Thường Kiệt với đạo Phật. Mời các bạn cùng tham khảo.