Ebook Kinh điển văn hóa 5000 năm Trung Hoa (Tập 1): Phần 1

Ebook Kinh điển văn hóa 5000 năm Trung Hoa là bộ sách có giá trị văn hóa lớn – một trong ba, cuốn sách đã giới thiệu tóm lược đầy đủ, toàn bộ nền văn hóa lâu đời của Trung Hoa một cách sâu sắc, khoa học trên nhiều bình diện. Sách sẽ dẫn dắt bạn đến với các chủ đề: lịch sử, điển tịch, nhân vật, triết học, tư tưởng, tôn giáo, nghệ thuật, văn tự, ... một cách khoa học, cụ thể, đầy hào hứng và hấp dẫn.