Ebook Kiến trúc dân gian truyền thống Việt Nam: Phần 1

Cuốn sách "Kiến trúc dân gian truyền thống Việt Nam" của tác giả Chu Quang Trứ cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích về nền kiến trúc dân gian truyền thống Việt Nam. Cuốn sách gồm những tư liệu do tác giả thu thập được qua những chuyến điền dã và qua sự tham khảo một số sách báo cáo của các bạn đồng nghiệp; đặc biệt là tiếp nhận được nhiều thông tin quý báu của các kiến trúc sư và các nhà nghiên cứu kiến trúc đưa ra trong những công trình khoa học đã công bố dưới các dạng sách chuyên khảo hoặc bài trong tạp chí. Sách gồm có 5 chương và được chia thành 2 phần ebook. Phần 1 với các chủ đề sau: Lập ấp, dựng làng và việc xây dựng trong từng gia đình; nhà cửa của bình dân Việt Nam. Mời các bạn đón đọc.