Ebook Hướng dẫn sử dụng SolidWorks trong thiết kế 3 chiều: Phần 2

Ebook Hướng dẫn sử dụng SolidWorks trong thiết kế 3 chiều: Phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Sử dụng công cụ Revolve, SWeep, Loft; công cụ Linear Patterns, Circular Pattern; tạo tấm Sheet metal; bản vẽ lắp; bản vẽ kỹ thuật, ví dụ tạo khuôn đúc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.