Ebook Calixarene hợp chất siêu phân tử: Phần 2

Calixarene là hợp chất mới được nghiên cứu và tổng hợp trong những năm 40 của thế kỷ XX với cái tên hết sức ấn tượng - "Calix". Calixarene được hiểu như một lọ hoa và bên trong nó là các vòng benzene nối nhau. Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Crownete calixarene, azocalixarene, ứng dụng của hợp chất calixarene. Mời các bạn tham khảo.