Địa danh ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chương 1: Những vấn đề chung. Chương 2: Đặc điểm cấu tạo của địa danh ở thành phố Huế. Chương 3: Đặc điểm nguồn gốc và ý nghĩa của địa danh ở thành phố Huế.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447