Đặc điểm ngôn ngữ phóng sự truyền hình

Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ phóng sự truyền hình đã được phát sóng trên các Đài truyền hình Việt Nam từ trung ương đến địa phương (Thừa Thiên Huế); Khảo sát, phân tích các đặc điểm của ngôn ngữ trên các phóng ự truyền hình; Vai trò và quan hệ giữa ngôn ngữ trong phóng sự truyền hình với phóng sự các loại hình báo chí khác.