Bài giảng Lịch sử kiến trúc Việt Nam: Bài 10 - KTS. Nguyễn Hữu Tâm Hiền

Bài giảng "Lịch sử kiến trúc Việt Nam - Bài 10: Kiến trúc đình làng" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguồn gốc, chức năng, đặc điểm kiến trúc, trang trí, một số công trình tiêu biểu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.