• Giám sát diễn biến lũ từ dữ liệu ảnh vệ tinh viễn thám

  Giám sát diễn biến lũ từ dữ liệu ảnh vệ tinh viễn thám

  Nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh Landsat 8 thành lập bản đồ ngập lũ tỉnh Đồng Tháp bằng việc sử dụng phương pháp phân tích đường bờ bán tự động thông qua chỉ số NDWI để tách biệt hai đối tượng đất và nước. Kết quả thu được năm 2014 được phân thành ba khu vực ngập là khu vực đầu nguồn các huyện sông Tiền (260.066,24 ha); khu vực vùng...

   7 p husc 26/04/2021 44 0

 • Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến nhiệt độ và lượng mưa khu vực tỉnh Quảng Bình

  Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến nhiệt độ và lượng mưa khu vực tỉnh Quảng Bình

  Bài viết tập trung đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới nhiệt độ và lượng mưa khu vực tỉnh Quảng Bình. Ngoài ra, xu thế biến đổi nhiệt độ và lượng mưa cũng được phân tích cho giai đoạn 1988–2018. Kết quả cho thấy nhiệt độ trung bình năm tại trạm Tuyên Hóa, Đồng Hới và Ba Đồn đều có xu thế tăng lần lượt là khoảng 0,1 độ...

   14 p husc 26/04/2021 62 0

 • Ảnh hưởng của mô hình khí quyển đến lời giải cạnh GPS có xét đến khoảng cách và chênh cao

  Ảnh hưởng của mô hình khí quyển đến lời giải cạnh GPS có xét đến khoảng cách và chênh cao

  Tín hiệu GPS truyền từ vệ tinh tới máy thu chịu ảnh hưởng của nhiều sai số khác nhau. Một trong số chúng là khúc xạ tầng đối lưu. Để hạn chế chúng, có thể áp dụng một số mô hình khí quyển trong quá trình xử lý cạnh. Bài viết xem xét tác động của việc áp dụng các mô hình khí quyển tới độ chính xác lời giải cạnh có tính đến độ lớn...

   6 p husc 26/04/2021 28 0

 • Một số đặc điểm địa chất pliocen - đệ tứ, địa chất công trình khu vực miền Trung và Đông Nam thềm lục địa Việt Nam

  Một số đặc điểm địa chất pliocen - đệ tứ, địa chất công trình khu vực miền Trung và Đông Nam thềm lục địa Việt Nam

  Trong bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu xác định các tập và hệ thống trầm tích, mối quan hệ giữa chu kỳ trầm tích, sự thăng giáng mực nước biển và chuyển động kiến tạo, đặc điểm tướng đá cổ địa lý, lịch sử phát triển địa chất và đặc điểm địa chất công trình trầm tích Pliocen - Đệ tứ. Mời các bạn tham khảo!

   10 p husc 29/01/2021 73 0

 • Đặc điểm và giá trị tự nhiên của công viên địa chất non nước Cao Bằng

  Đặc điểm và giá trị tự nhiên của công viên địa chất non nước Cao Bằng

  Non nước Cao Bằng là Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu thứ hai của Việt Nam, trải rộng trên 9 huyện của tỉnh Cao Bằng. Đây là khu vực có lịch sử phát triển trên 500 triệu năm với nhiều nét độc đáo về tự nhiên, đặc biệt là các giá trị về địa chất. Công viên có địa hình phân hoá rất phức tạp, đa dạng, có khí hậu mang tính chất miền...

   8 p husc 29/01/2021 51 0

 • So sánh sự xuất hiện của Spread F xích đạo từ trong năm Mặt Trời hoạt động trung bình (2003) và hoạt động yếu (2005)

  So sánh sự xuất hiện của Spread F xích đạo từ trong năm Mặt Trời hoạt động trung bình (2003) và hoạt động yếu (2005)

  Bài báo phân tích đặc tính xuất hiện của spread F nói chung và của hai dạng Fs_Q và Fs_F trong điều kiện hoạt động từ yên tĩnh (chỉ số Kp < 3). Các kết quả này cũng sẽ được so sánh với các kết quả của một số trạm xung quanh xích đạo từ trên thế giới (Thumba, Kodaikanal của Ấn Độ, Huancayo của Peru, Baguio của Philippin và Fortaleza của Brazil) trong...

   8 p husc 29/01/2021 38 0

 • Ứng dụng kĩ thuật lập chỉ mục không gian trong xây dựng cơ sở dữ liệu khoáng sản

  Ứng dụng kĩ thuật lập chỉ mục không gian trong xây dựng cơ sở dữ liệu khoáng sản

  Trong bài báo này, nhóm tác giả sẽ ứng dụng kĩ thuật lập chỉ mục không gian trong xây dựng cơ sở dữ liệu khoáng sản trên PostGIS; đồng thời, đánh giá khả năng truy vấn không gian trong trường hợp sử dụng và không sử dụng chỉ mục. Kết quả cho thấy, thời gian truy vấn khi sử dụng chỉ mục không gian nhanh hơn rất nhiều.

   10 p husc 29/01/2021 56 0

 • Áp dụng phương pháp nội suy nghịch đảo khoảng cách có trọng số đánh giá phân bố không gian tài sản sinh kế tại tỉnh Đồng Tháp

  Áp dụng phương pháp nội suy nghịch đảo khoảng cách có trọng số đánh giá phân bố không gian tài sản sinh kế tại tỉnh Đồng Tháp

  Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá khả năng nội suy các giá trị sinh kế từ nguồn dữ liệu khảo sát thực tế trên khu vực 3 huyện Tam Nông, Tháp Mười và Tân Hồng; bước đầu cho việc đánh giá sự khác biệt về điểm sinh kế giữa các khu vực. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p husc 29/01/2021 43 1

 • Thuật toán phân loại ảnh viễn thám bằng mạng nơ ron nhân tạo một lớp

  Thuật toán phân loại ảnh viễn thám bằng mạng nơ ron nhân tạo một lớp

  Bài báo đề xuất thuật toán chi tiết huấn luyện mạng nơ ron nhân tạo một lớp và ứng dụng phân loại ảnh viễn thám. Kết quả thực nghiệm, đánh giá độ chính xác cho thấy, phương pháp này hoàn toàn khả thi và đơn giản để bán tự động hóa phân loại các đối tượng thể hiện trên ảnh viễn thám, phục vụ cho việc thành lập, cập nhật dữ liệu...

   5 p husc 29/01/2021 48 0

 • Giải pháp đào tạo và bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở đáp ứng dạy học tích hợp môn Lịch sử và Địa lí

  Giải pháp đào tạo và bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở đáp ứng dạy học tích hợp môn Lịch sử và Địa lí

  Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng tổ chức dạy học môn Lịch sử và Địa lí ở bậc trung học cơ sở tại một số tỉnh vùng Đông Nam Bộ, bài báo đánh giá thực tế dạy học Lịch sử và Địa lí ở các trường trung học cơ sở và việc tổ chức dạy học tích hợp Lịch sử và Địa lí, những thuận lợi và khó khăn của đội ngũ giáo viên trung học...

   11 p husc 30/05/2020 102 2

 • Phân vùng địa lí tự nhiên vùng Thanh Nghệ Tĩnh

  Phân vùng địa lí tự nhiên vùng Thanh Nghệ Tĩnh

  Dựa trên cơ sở lí luận về phân vùng địa lí tự nhiên và đặc điểm phân hóa về điều kiện tự nhiên đã chia vùng Thanh Nghệ Tĩnh thành 5 tiểu vùng (núi Tây Thanh Hóa - Nghệ An, núi Bắc của Bắc Trường Sơn, đồi núi thấp Thanh Hóa - Nghệ An, đồng bằng Thanh Hóa, đồng bằng Nghệ Tĩnh).

   7 p husc 30/05/2020 112 1

 • Quốc lộ 3 thời Pháp thuộc (1897-1945)

  Quốc lộ 3 thời Pháp thuộc (1897-1945)

  Quốc lộ 3 (hay đường 3) bắt đầu từ Hà Nội, chạy qua Thái Nguyên và Bắc Kạn lên Cao Bằng. Đường 3 có vai trò quan trọng trong hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của khu vực Đông Bắc nói riêng và cả nước nói chung. Quốc lộ 3 thời thuộc Pháp (1897 - 1945) được gọi là đường thuộc địa số 3 (Route coloniale No3) – Một trong những...

   6 p husc 30/05/2020 113 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số