• Bài giảng Địa lý tự nhiên đại cương 3

  Bài giảng Địa lý tự nhiên đại cương 3

  Nội dung bài giảng trình bày các vấn đề sau: Các khái niệm cơ bản về thổ nhưỡng quyển, sinh quyển và lớp vỏ cảnh quan Trái Đất. Các nhân tố hình thành, đặc tính của thổ nhưỡng quyển và sinh quyển. Cấu trúc thành phần và chức năng của sinh quyển. Các quy luật phân hóa và sự phân bố các kiểu thổ nhưỡng, các kiểu hệ sinh thái chính trên thế...

   114 p husc 28/12/2021 5 0

 • Bài giảng Địa lý tự nhiên Việt Nam 1

  Bài giảng Địa lý tự nhiên Việt Nam 1

  Bài giảng Địa lý tự nhiên Việt Nam 1 (phần đại cương) đƣợc biên soạn nhằm mục đích chính là giúp sinh viên ngành Địa lý có điều kiện và thuận tiện hơn trong việc học tập trên lớp cũng như ôn tập, rèn luyện để nắm kiến thức, kỹ năng cần thiết về các vấn đề có liên quan đến Địa lý tự nhiên Việt Nam. Tuy nhiên đây cũng có thể là...

   104 p husc 28/12/2021 6 0

 • Bài giảng Cơ sở tự nhiên xã hội

  Bài giảng Cơ sở tự nhiên xã hội

  Bài giảng cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản về sinh học: Khái quát về giới thực vật, động vật, về con người và sức khỏe, về vật chất và năng lượng, về Địa lý (Địa lý đại cương, châu lục và Việt Nam), về Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam (các sự kiện Lịch sử, nhân vật Lịch sử tiêu biểu, những bước...

   185 p husc 28/12/2021 6 0

 • Bài giảng Địa lý các châu lục 2

  Bài giảng Địa lý các châu lục 2

  Môn Địa lý các châu lục 2 ở trường Cao đẳng Sư phạm là một môn khoa học bắt buộc, với thời lượng là 3 tín chỉ (45 tiết), gồm 3 chương: Châu Nam Cực; Châu Đại Dương; Châu Á. Mời các bạn cùng tham khảo!

   112 p husc 28/11/2021 10 0

 • Bài giảng Địa lý các châu lục 1

  Bài giảng Địa lý các châu lục 1

  Môn Địa lý các châu lục 1 ở trường Cao đẳng Sư phạm là một môn khoa học bắt buộc của sinh viên chuyên ngành địa lý. Bài giảng gồm 3 chương: Châu Phi; Châu Âu; Châu Mĩ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   122 p husc 28/11/2021 11 0

 • Bài giảng Địa lý kinh tế - xã hội đại cương 2

  Bài giảng Địa lý kinh tế - xã hội đại cương 2

  Môn Địa lý kinh tế - xã hội đại cương 2 ở trường Cao đẳng Sư phạm là một môn khoa học bắt buộc, gồm 4 chương. Trình bày về cơ cấu nền kinh tế, địa lí nông nghiệp, địa lí công nghiệp, địa lí dịch vụ.

   53 p husc 28/11/2021 14 0

 • Bài giảng Địa lý kinh tế - xã hội đại cương 1

  Bài giảng Địa lý kinh tế - xã hội đại cương 1

  Bài giảng Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam được xây dựng theo chương trình Cao đẳng Sư phạm Địa lí hệ chính quy nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đặc điểm vị trí địa lí, tài nguyên thiên nhiên cũng như các vấn đề liên quan đến địa lí dân cư và địa lí kinh tế (nông – lâm – ngư, công nghiệp, thương mại, giao thông, du...

   101 p husc 28/11/2021 11 0

 • Bài giảng Lý luận dạy học Địa lý 1 (Phần đại cương)

  Bài giảng Lý luận dạy học Địa lý 1 (Phần đại cương)

  Bài giảng Lý luận dạy học Địa lý 1 (Phần đại cương) gồm có 8 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của môn Lí luận dạy học Địa lý; Môn Địa lý trong nhà trường phổ thông; Hệ thống tri thức Địa lý trong nhà trường phổ thông và quá trình nắm tri thức của học sinh; Việc vận...

   108 p husc 28/11/2021 13 0

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 0: Giới thiệu môn học

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 0: Giới thiệu môn học

  Bài giảng Trắc địa đại cương cung cấp cho sinh viên các kiến thức căn bản về: Các dụng cụ và các phép đo đạc cơ bản; Hệ thống lưới khống chế trắc địa - Thành lập bản đồ địa hình và mặt cắt; Công tác trắc địa trong công trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   4 p husc 28/11/2021 12 0

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 1: Trái đất và cách biểu thị bề mặt đất

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 1: Trái đất và cách biểu thị bề mặt đất

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 1: Trái đất và cách biểu thị bề mặt đất cung cấp cho người học những kiến thức như: Hình dạng, kích thước trái đất; Phép chiếu gauss và hệ tọa độ vuông góc phẳng Gauss - Kruger; Quan hệ giữa góc định hướng và góc phương vị thật;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p husc 28/11/2021 10 0

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 2: Khái niệm về bản đồ địa hình

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 2: Khái niệm về bản đồ địa hình

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 2: Khái niệm về bản đồ địa hình cung cấp cho người học những kiến thức như: Bản đồ và mặt cắt địa hình; Tỷ lệ bản đồ; Biểu diễn địa vật trên bản đồ địa hình; Biểu diễn địa hình lên bản đồ địa hình;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p husc 28/11/2021 9 0

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 3: Tính toán trắc địa

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 3: Tính toán trắc địa

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 3: Tính toán trắc địa cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về các phép đo trong T địa; Sai số của các kết quả đo một đại lượng; Đánh giá độ chính xác các kết quả đo trực tiếp cùng độ chính xác; Đánh giá độ chính xác các kết quả đo gián tiếp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p husc 28/11/2021 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số