• QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN - TẬP 1 : CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ

  QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN - TẬP 1 : CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ

  Quản lý chất lượng môi trường là sự tác động liên tục, có tổ chức, có phương hướng và mục đích xác định của một chủ thể (con người, địa phương, quốc gia, tổ chức quốc tế v.v...) đối với một đối tượng nhất định (môi trường sống) nhằm khôi phục, duy trì và cải thiện tốt hơn môi trường sống của con người trong những khoảng...

   173 p husc 01/10/2013 81 3

 • VI KHÍ HẬU HỌC - Lê Văn Mai, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 2001

  VI KHÍ HẬU HỌC - Lê Văn Mai, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 2001

  Cuốn giáo trình Vi khí hậu học được biên soạn dựa trên nội dung các bài giảng đã được thực hiện trong các khoa đào tạo liên tục trên 30 năm nay (từ 1968 đến 1997) ở Khoa Địa lý - Địa chất và Khoa Khí tượng - Thủy văn và hải dương học của Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc...

   62 p husc 01/10/2013 88 1

 • BÀI GIẢNG VỀ HỆ QUY CHIẾU, PHÉP CHIẾU HỆ TOẠ ĐỘ VÀ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI TOẠ ĐỘ Ở VIỆT NAM

  BÀI GIẢNG VỀ HỆ QUY CHIẾU, PHÉP CHIẾU HỆ TOẠ ĐỘ VÀ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI TOẠ ĐỘ Ở VIỆT NAM

  năm 2000 về việc áp dụng Hệ quy chiếu và Hệ toạ độ quốc gia VN-2000; Tổng cục Địa chính có Thông tư số 973/2001/ TT-TCĐC ngày 20 tháng năm 2001 hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000. Ngày 22 tháng 6 năm 2001, Tổng cục Địa chính đã có Quyết định số 218/QĐ-TCĐC về việc ban hành phần mềm tính chuyển toạ độ từ hệ...

   32 p husc 01/10/2013 82 5

 • THỦY ĐỘNG HỌC CỦA BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG

  THỦY ĐỘNG HỌC CỦA BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG

  Thủy động lực học nghiên cứu các quy luật đặc trưng chuyển động của chất lỏng và nghiên cứu ứng dụng quy luật đó vào thực tế kỹ thuật và đời sống. Để đơn giản trong việc nghiên cứu, ta coi chất lỏng không có tính nhớt khi chuyển động (chất lỏng lý tưởng), sau đó xét đến tính nhớt của chất lỏng thực, phải đưa thêm vào các hệ số...

   31 p husc 01/10/2013 85 2

 • Giáo trình Địa phương học

  Giáo trình Địa phương học

  Địa phương là một đơn vị lãnh thổ xác định về mặt không gian, một bộ phận của một quốc gia thống nhất. Khái niệm địa phương hay vùng, theo quan điểm cổ điển, vùng là một trạng thái tổ chức chặt chẽ được thể hiện ở cảnh quan, thể hiện quan hệ ổn định giữa các sự kiện nhân văn và môi trường tự nhiên. Theo quan điểm chức năng,...

   119 p husc 01/10/2013 87 3

 • Giáo trình Cơ sở Kỹ thuật bờ biển

  Giáo trình Cơ sở Kỹ thuật bờ biển

  Việt nam có đường bờ biển rất dài, vì thế việc hiểu rõ nhằm khai thác có khoa học các tiềm năng của biển sẽ tạo rất nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, ngoài ra còn nhằm hạn chế những nguy cơ thiên tai do thiên nhiên gây ra. Môn học về lát cắt đường bờ biển được đưa vào Khoa địa chất nhằm giúp cho sinh viên có thêm nhiều...

   96 p husc 01/10/2013 75 1

 • Bài Giảng Địa Chất Đại Cương

  Bài Giảng Địa Chất Đại Cương

  Vũ trụ là toàn bộ hệ thống không-thời gian và được cấu thành bởi nhiều hệ Siêu thiên hà. Mỗi một hệ Siêu thiên hà lại bao gồm nhiều hệ Thiên hà.Hệ Thiên hà mà trái đất chúng ta đang tồn tại được gọi là hệ Ngân hà (Milky Way). Đây là một hệ thiên hà có dạng xoắn ốc, có đường kính ~100.000 năm ánh sáng, chiều dày ~1.000 năm ánh sáng và bao...

   61 p husc 01/10/2013 68 1

 • Địa chất thủy văn

  Địa chất thủy văn

  -Khu nghiên cứu khu vực Việt Nam, đây l là một khu vực khá rộng lớn và kéo dài gần như suốt chiều dài Việt Nam bao gồm có: dải đất hẹp miền trung kéo dài từ Nghệ An đến Bình Thuận .Khu vực này gồm có 19 tỉnh thành phố.Phía đông giáp biển Đông,phía tây giáp Lào Tiếp theo là Nam Bộ.Bao gồm 17 tỉnh thành phố trong đó có 2 thành phố trực thuộc...

   22 p husc 01/10/2013 77 1

 • ĐỊA CHẤT ĐỚI BỜ - Người dịch : Trịnh Lê Hà

  ĐỊA CHẤT ĐỚI BỜ - Người dịch : Trịnh Lê Hà

  Mục đích của tài liệu này là cung cấp cho ngời đọc khái niệm tổng hợp về địa chất đới bờ, giới thiệu các nguồn thông tin, dữ liệu có liên quan và các phương pháp khoa học công nghệ có khả năng ứng dụng trong lĩnh vực nghiên cứu địa chất bờ. “Địa chất bờ” là một ngành khoa học chuyên về nghiên cứu các đặc điểm hình thái, cấu...

   314 p husc 01/10/2013 89 2

 • BÀI GIẢNG - ỨNG DỤNG EXCEL TRONG ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

  BÀI GIẢNG - ỨNG DỤNG EXCEL TRONG ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

  Trong lĩnh vực Địa chất công trình - Địa kỹ thuật (ĐCCT - ĐKT), chúng ta sẽ gặp một số bài toán nhƣ tính toán, xây dựng các biểu đồ thí nghiệm trong phòng (thí nghiệm cắt, nén một trục, thành phần hạt, nén cố kết, cắt ba trục,...), xử lý thống kê kết quả thí nghiệm trong phòng, vẽ biểu đồ thí nghiệm hiện trƣờng (xuyên tĩnh, nén tĩnh nền,...

   76 p husc 01/10/2013 97 4

 • Giáo trình địa chất các mỏ than dầu và khí đốt

  Giáo trình địa chất các mỏ than dầu và khí đốt

  Giáo trình địa chất các mỏ than dầu, khí đốt. Khoáng sản cháy bao gồm: than đá, than bùn. đá phiến cháy, dầu mỏ và khí đốt...là những nguồn nguyên liệu năng lượng cơ bản nhất của loài người. Khoáng sản cháy là tên gọi truyền thống khi con người đầu tiên sử dụng than và dầu làm nguyên liệu đốt cháy. Hiện nay, các khoáng sản cháy còn được...

   219 p husc 01/10/2013 68 4

 • Cẩm nang dành cho kỹ sư Địa kỹ thuật

  Cẩm nang dành cho kỹ sư Địa kỹ thuật

  Cẩm nang dành cho kỹ sư Địa kỹ thuật. Tài liệu có 554 trang, chia thành 12 chương, được trình bày từ các vấn đề cơ bản của địa kỹ thuật đến các nội dung kỹ thuật, công nghệ tiên tiến của thế giới. Cuốn sách là tập hợp một số kiến thức và kinh nghiệm đã tích lũy được, dựa thep các tài liệu Địa kỹ thuật và tiêu chuẩn-quy phạm...

   554 p husc 01/10/2013 163 9

Hướng dẫn khai thác thư viện số