• Bài giảng Tôn giáo – tín ngưỡng

  Bài giảng Tôn giáo – tín ngưỡng

  Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo, tín ngưỡng. Người dân Việt Nam có truyền thống sinh hoạt, hoạt động tín ngưỡng từ lâu đời, các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam đều có những tín ngưỡng riêng gắn liền với đời sống kinh tế và tâm linh của mình. Cùng tìm hiểu về tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam qua bài giảng "Tôn giáo – tín...

   38 p husc 21/06/2015 228 2

 • Bài giảng Xã hội học đô thị - GV. Nguyễn Thị Thu Trang

  Bài giảng Xã hội học đô thị - GV. Nguyễn Thị Thu Trang

  Bài giảng Xã hội học đô thị cung cấp cho sinh viên những hiểu biết chung xung quanh khái niệm đô thị; biết được điều kiện ra đời, đối tượng và chức năng của XHH đô thị; hiểu và vận dụng các lý thuyết XHH ứng dụng trong nghiên cứu các vấn đề đô thị; phát hiện và phân tích những biến đổi kinh tế-xã hội của quá trình đô thị hóa; thấy...

   114 p husc 20/06/2015 206 2

 • Bài giảng Xã hội học nông thôn - GV. Hà Trọng Nghĩa

  Bài giảng Xã hội học nông thôn - GV. Hà Trọng Nghĩa

  Bài giảng Xã hội học nông thôn do giảng viên Hà Trọng Nghĩa biên soạn cung cấp đến người học những bài học cơ bản về xã hội nông thôn như: Nhập môn xa hội học nông thôn, phương pháp nghiên cứu xã hội học nông thôn, nông thôn Việt Nam, sự biến đổi xã hội nông thôn, chiến lược phát triển nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt...

   69 p husc 20/06/2015 180 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số