• Bài giảng Nhập môn Xã hội học: Bài 1 - Nguyễn Xuân Nghĩa

  Bài giảng Nhập môn Xã hội học: Bài 1 - Nguyễn Xuân Nghĩa

  Bài giảng Nhập môn Xã hội học: Bài 1 nhằm mục tiêu cung cấp các khái niệm cơ bản, cung cấp một số kiến thức cơ bản của Xã hội học, trình bày một số vấn đề cơ về Xã hội học.

   31 p husc 13/04/2015 109 1

 • Bài giảng Điều tra xã hội học - Chương 5: Phân tích dữ liệu và trình bày kết quả nghiên cứu

  Bài giảng Điều tra xã hội học - Chương 5: Phân tích dữ liệu và trình bày kết quả nghiên cứu

  Nội dung trình bày chương 5 Phân tích dữ liệu và trình bày kết quả nghiên cứu thuộc bài giảng điều tra xã hội học nêu xử lý và phân tích dữ liệu, trình bày kết quả nghiên cứu, chuẩn bị dữ liệu và xử lý, mã hóa dữ liệu, phương pháp xử lý dữ liệu.

   11 p husc 13/04/2015 160 1

 • Bài giảng Điều tra xã hội học: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

  Bài giảng Điều tra xã hội học: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

  Bài giảng Điều tra xã hội học: Chương 1 Những vấn đề cơ bản của điều tra xã hội học nhằm trình bày về điều tra xã hội học và đối tượng của điều tra xã hội học, quy trình của một cuộc điều tra xã hội học, đối tượng của điều tra xã hội học, những cơ sở để lựa chọn phương pháp điều tra.

   36 p husc 13/04/2015 170 1

 • Bài giảng Điều tra xã hội học - Chương 2: Phương pháp thu thập thông tin

  Bài giảng Điều tra xã hội học - Chương 2: Phương pháp thu thập thông tin

  Bài giảng Điều tra xã hội học Chương 2: Phương pháp thu thập thông tin nhằm trình bày về phương pháp phỏng vấn, phương pháp quan sát, phương pháp phân tích dữ liệu, những vấn đề chung về khái niệm phương pháp thu thập thông tin, ưu điểm và nhược điểm về các phương pháp trên.

   14 p husc 13/04/2015 178 1

 • Bài giảng Điều tra xã hội học: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

  Bài giảng Điều tra xã hội học: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

  Chương 5 Xử lý dữ liệu và phân tích kết quả nghiên cứu thuộc bài giảng điều tra xã hội nhằm trình bày về xử lý dữ liệu và phân tích kết quả nghiên cứu, chuẩn bị dữ liệu, phương pháp phân tích mô tả và phân tích dữ liệu, kiểm tra dữ liệu.

   86 p husc 13/04/2015 169 1

 • Bài giảng Điều tra xã hội học: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

  Bài giảng Điều tra xã hội học: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

  Mục tiêu chính của chương 3 Kỹ thuật câu hỏi và bảng hỏi thuộc bài giảng điều tra xã hội nhằm trình bày về kỹ thuật câu hỏi, kỹ thuật thiết kế bảng câu hỏi, vai trò của câu hỏi trong việc xây dựng bảng hỏi, qui trình trả lời của đối tượng điều tra, một vài kinh nghiệm đặt câu hỏi.

   48 p husc 13/04/2015 183 1

 • Bài giảng Điều tra xã hội học: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

  Bài giảng Điều tra xã hội học: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

  Nội dung chính của chương 2 Đo lường và xây dựng thang đo thuộc bài giảng điều tra xã hội nhằm trình bày về những vấn đề chung về đo lường, các loại thang đo, một số cách đặt thang điểm cơ bản, những điều cần quan tâm để tránh sai lầm trong đo lường.

   43 p husc 13/04/2015 178 1

 • Bài giảng Điều tra xã hội học: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

  Bài giảng Điều tra xã hội học: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

  Trong chương 4 Phương pháp thu thập thông tin thuộc bài giảng điều tra xã hội nhằm trình bày về phương pháp phỏng vấn, phương pháp quan sát, và phương pháp phân tích tư liệu, ưu điểm và nhược điểm của các phương pháp trên.

   90 p husc 13/04/2015 168 1

 • Giải quyết hành vi của học sinh khuyết tật trong lớp học hòa nhập

  Giải quyết hành vi của học sinh khuyết tật trong lớp học hòa nhập

  Tài liệu "Giải quyết hành vi của học sinh khuyết tật trong lớp học hòa nhập" là một tài liệu hữu ích cho các giáo viên, phụ huynh có các em là trẻ khuyết tật. Tài liệu này giúp các bạn nhận biết và giải quyết những vấn đề của học sinh khuyết tật trong lớp học hòa nhập thường gặp như: các vấn đề về vận động, hành vi né tránh và lặp đi...

   28 p husc 13/04/2015 107 1

 • Bảo vệ và hỗ trợ Tâm lý trẻ trong trường hợp khẩn cấp - Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn CTXH & PTCĐ

  Bảo vệ và hỗ trợ Tâm lý trẻ trong trường hợp khẩn cấp - Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn CTXH & PTCĐ

  Tài liệu "Bảo vệ và hỗ trợ Tâm lý trẻ trong trường hợp khẩn cấp giúp các bạn phân biệt được tình huống khẩn cấp, khủng hoảng và các mối nguy hiểm; những nguyên tắc của bảo vệ trẻ em; khái niệm và nguyên tắc hỗ trợ tâm lý. Bên cạnh đó, tài liệu còn cung cấp những kiến thức về: các hoạt động hỗ trợ tâm lý mẫu cho trẻ em, hướng...

   49 p husc 13/04/2015 215 1

 • Các giai đoạn Phát triển con người - Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn CTXH & PTCĐ

  Các giai đoạn Phát triển con người - Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn CTXH & PTCĐ

  Công tác Xã hội là một chuyên ngành thường xuyên tiếp xúc với con người, vì vậy để thực hiện Công tác Xã hội thành công trước hết nhân viên xã hội cần nắm được những kiến thức về con người. Tài liệu "Các giai đoạn Phát triển con người" sau đây sẽ giúp các bạn biết về các giai đoạn phát triển của con người để các bạn có thể ứng...

   62 p husc 13/04/2015 153 1

 • Tài liệu Dân số học

  Tài liệu Dân số học

  Cùng nắm kiến thức trong tài liệu này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: chương 1 nhập môn dân số học, chương 2 quy mô cơ cấu và chất lượng dân số, chương 3 mức sinh và các yếu tố ảnh hưởng, chương 4 mức chết và các yếu tố ảnh hưởng, chương 5 lý thuyết quá độ dân số, chương 6 hôn nhân và gia đình, chương 7 di dân và đô thị hóa,...

   200 p husc 13/04/2015 208 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số