• Lecture Organic chemistry - Chapter 6: Nucleophilic substitution of haloalkanes

  Lecture Organic chemistry - Chapter 6: Nucleophilic substitution of haloalkanes

  Chapter 6 - Nucleophilic substitution of haloalkanes. This chapter presents the following content: Haloalkanes, the C-X bond is polarized, physical properties of R-X, nucleophilic substitution: general, remember acid-base reaction, large number of reactions,...

   30 p husc 25/07/2016 39 1

 • Bài giảng Mẫu và phương pháp chọn mẫu - Ths. Lê Minh Hữu

  Bài giảng Mẫu và phương pháp chọn mẫu - Ths. Lê Minh Hữu

  Mục tiêu học tập của bài giảng "Mẫu và phương pháp chọn mẫu" là xác định được quần thể đích, quẩn thể nghiên cứu, đơn vị mẫu; lựa chọn được phương pháp chọn mẫu thích hợp; dự kiến được các loại sai số trong quá trình chọn mẫu và các biện pháp khắc phục; tính được cỡ mẫu cho một nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p husc 19/06/2015 36 2

 • Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 4 - PGS.TS. Đỗ Ngọc Uấn

  Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 4 - PGS.TS. Đỗ Ngọc Uấn

  Chương 4 Cơ năng và trường lực thế thuộc bài giảng Vật lý đại cương, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: công và công suất, năng lượng, động năng, va chạm xuyên tâm, trường lực thế, thế năng, định luật bảo toàn cơ năng trong trường lực thế.

   24 p husc 28/05/2015 35 1

 • Bài giảng Tri giác xã hội

  Bài giảng Tri giác xã hội

  Bài giảng Tri giác xã hội nhằm trình bày về khái niệm tri giác xã hội, nội dung chính của tri giác xã hội, ấn tượng ban đầu, các cơ chế chi phối tri giác xã hội, các đặc điểm trung tâm, quy luật quy gán xã hội, các định kiến xã hội.

   71 p husc 28/05/2015 33 1

 • Lecture Organic chemistry - Chapter 11: Alkenes

  Lecture Organic chemistry - Chapter 11: Alkenes

  This chapter presents the following content: structure of the double bond, the sigma bond, the pi bond, orbital energies, how weak is the pi bond? Bond strengths in alkenes, alkenyl hydrogens are relatively acidic, degree of unsaturation, heteroatoms and degree of unsaturation,...

   29 p husc 25/07/2016 27 1

 • Lecture Organic chemistry - Chapter 4: Cycloalkanes

  Lecture Organic chemistry - Chapter 4: Cycloalkanes

  This lecture introduces you to cycloalkanes. The following will be discussed in this chapter: Naming Cycloalkanes, stereoisomers, definition of stereoisomers, ring strain, strain relief through “banana” bonds,...and other contents.

   29 p husc 25/07/2016 27 1

 • Bài giảng Khoa học đất (Ngành Quản lý đất đai) - Chương 4 (2): Khoáng sét

  Bài giảng Khoa học đất (Ngành Quản lý đất đai) - Chương 4 (2): Khoáng sét

  Chương 4 trang bị cho người học những hiểu biết về thành phần khoáng sét trong đất. Chương này sẽ giúp người học thành phần cấu tạo hóa của khoáng sét trong đất. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   11 p husc 26/05/2016 16 1

 • Bài giảng Tài nguyên sinh vật và môi trường (Phần động vật) - ThS. Dương Thị Bích Huệ

  Bài giảng Tài nguyên sinh vật và môi trường (Phần động vật) - ThS. Dương Thị Bích Huệ

  Bài giảng Tài nguyên sinh vật và môi trường (Phần động vật) - ThS. Dương Thị Bích Huệ trình bày các nội dung chính sau: Sự đa dạng của giới động vật, động vật không xương sống, ngành đơn bào động vật Protozoa, ngành hải miên Protozoa, các vấn đề về bảo tồn đa dạng sinh học động vật,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   76 p husc 30/05/2020 14 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về kỹ thuật lập trình, các thành phần cơ bản, lệnh rẽ nhánh/lựa chọn, vòng lắp, hàm, chương trình con, mảng một chiều, chuỗi,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   326 p husc 30/05/2020 11 0

 • Bài giảng Đa dạng sinh học và bảo tồn - Ôn Vĩnh An

  Bài giảng Đa dạng sinh học và bảo tồn - Ôn Vĩnh An

  Bài giảng gồm các nội dung: các định nghĩa khác nhau về đa dạng sinh học; mục tiêu và đối tượng nghiên cứu của đa dạng sinh học; sinh học bảo tồn; các cấp độ của đa dạng sinh học; giá trị của đa dạng sinh học; những tác động ảnh hưởng đến đa dạng sinh học... Để nắm rõ chi tiết các nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   92 p husc 30/05/2020 11 0

 • Bài giảng Giải tích 1 - Chương 1: Giới hạn và liên tục

  Bài giảng Giải tích 1 - Chương 1: Giới hạn và liên tục

  Bài giảng "Giải tích 1 - Chương 1: Giới hạn và liên tục" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới hạn của dãy số thực, giới hạn của hàm số, liên tục của hàm số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p husc 29/06/2020 6 0

 • Bài giảng Giải tích 1: Chương ôn tập

  Bài giảng Giải tích 1: Chương ôn tập

  Chương này cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân bất định, tích phân xác định, tích phân suy rộng, ứng dụng của tích phân. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Khoa học tự nhiên dùng làm tài liệu học tập và tham khảo.

   34 p husc 29/06/2020 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số