• Luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam:Các chiến dịch quân sự của Sư đoàn 316 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giai đoạn 1969 - 1975

  Luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam:Các chiến dịch quân sự của Sư đoàn 316 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giai đoạn 1969 - 1975

  Nghiên cứu những chiến dịch quân sự của Sư đoàn 316 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, tập trung trong 6 năm cuối (1969 - 1975). Phân tích những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động tác chiến của Sư đoàn.

   7 p husc 15/01/2015 21 2

 • 2008LENHUNGUYET1

  2008LENHUNGUYET1

  Đề tài giúp cho sinh viên chuyên và không chuyên ngữ nhìn nhận một cách toàn diện về từ " LOVE" để từ đó có cách sử dụng đúng đắn hơn; những kết quả nghiên cứu về ngữ nghĩa và cách chuyển dịch từ " LOVE" sẽ giúp cho các nhà dịch thuật nói chung và sinh viên ngành biên phiên dịch tiếng anh có thể lựa chọn từ ngữ một cách chính xác khi dịch....

   3 p husc 01/04/2015 17 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số